Flyget Mora-Arlanda stoppas!

I dag den 1 februari blev det officiellt att Trafikverket med i princip omedelbar verkan ”lyckats” stoppa trafiken på flyglinjen Mora-Arlanda. Teoretiskt kan operatören (AIS/Direktflyg) fortsätta flyga men då utan avtal och ersättning från Dalaflyg/Mora kommun och då går inte affären ihop för dem. Av hänsyn till passagerare som bokat biljetter kommer dock AIS/Direktflyg att flyga februari månad ut, men fr o m 1 mars är det alltså helt slut!

Frågan har manglats en längre tid då Trafikverket stämt operatören för avtalsbrott i och med att de haft ett till avtal (vårt) på den av Trafikverket avtalade och upphandlade linjen Sveg-Arlanda. De höll inne en del av ersättningen till AIS/Direktflyg i avvaktan på domstolens utslag.

I december kom så avgörandet i Falu Tingsrätt som gav Trafikverket rätt. Det krävde därför omedelbar ”rättelse” från AIS/Direktflyg. Något överklagande har inte varit aktuellt då Trafikverket i så fall fortsatt kunnat hålla inne del av sin ersättning till AIS/Direktflyg, vilket bolaget i fråga inte skulle klara av ekonomiskt.

Från Mora och Dalaflyget har vi vädjat om en respit med trafikstoppet allra minst till mitten på mars för att dels försöka hitta en annan lösning för att upprätthålla trafiken, dels ge Dalaflyget en möjlighet att avveckla personal och ändra leverantörsbeställningar, mm. Våra vädjanden har tyvärr helt ignorerats av Trafikverket!

Därför blir det totalstopp i trafiken fr o m 1 mars!

Vår just nu enda väg ut ur detta är att regeringen via regleringsbrev ser till att linjen Mora-Arlanda beläggs med trafikplikt. Trafikverket kommer inte att föreslå det på eget initiativ. Inte från 25 oktober 2019 då nästa trafikperiod börjar, och absolut inte nu!

Trafikverket hävdar att Mora inte uppfyller kriterierna för trafikplikt. Inte ens om vi räknar in norra Dalarna. Där har vi alltså olika uppfattning om hur kriterierna borde tolkas. Men eftersom det är Trafikverket som satt ihop kriterierna anser de att de därmed också har tolkningsföreträde… Vidare så hänvisas till att tilldelningen inte är tillräcklig för att fler skulle få trafikplikt då medlen i Trafikverkets budget i så fall inte skulle räcka.

Den enda lösningen som återstår är alltså att regeringen beslutar att det ska vara trafikplikt på linjen Mora-Arlanda i ett regleringsbrev till Trafikverket. Viljan från S-ministrarna finns, men frågan är inte helt enkel att hantera politiskt…

Arbetet med att försöka få till en lösning på detta sätt har ju också pågått en längre tid, men kommer nu att intensifieras än mer! Region Dalarna, Landstinget och våra riksdagsmän jobbar intensivt med detta tillsammans med oss i Mora.

Hur länge trafikstoppet kommer att vara finns det i dagsläget inga svar på. Detta kan mycket väl bli den spik i kistan som leder till en avveckling av Mora flygplats och i förlängningen även Dalaflyget, men vi kommer att kämpa för att så inte ska bli fallet!

Läs mer här:

http://www.dt.se/dalarna/mora/trafikverket-satter-stopp-for-flyg-till-mora

http://www.mora.se/Miljo–trafik/Nyheter-Miljo–trafik/Reguljarflyget-till-Siljan-Mora-flygplats-stoppas/

Annonser

Gott Nytt år!

Nu kan vi summera 2017 och lägga året till handlingarna. På ett nationellt plan har partiet och regeringen hanterat hot om misstroendevotum mot bl a försvarsminister Peter Hultqvist, hanterat det svajiga parlamentariska läget på ett lysande sätt, samt inför 2018 presenterat en stark budget med många bra reformer OCH ett rejält sparande för framtiden.

Detta, tillsammans med moderaternas och kristdemokraternas allt otydligare relation till SD, har också skakat om den borgerliga alliansen rejält. Betyget till Socialdemokraterna från väljarna har också varit gott och opinionssiffrorna ligger nu i närheten av valresultatet 2014.

I landstinget kan vi glädja oss åt en allt starkare ekonomi och rejäla satsningar på Mora lasarett. Stora investeringar i bland annat en ny vårdcentral är på gång. Urologimottagningen kommer att öppna igen på nyåret och BB-frågan ska utredas grundligt för att se om det nu finns förutsättningar att, med patientsäkerheten i fokus, åter öppna förlossningen i Mora.

I kommunen har vi slitit för att få gehör för vårt krav på att förbereda kommunen, ekonomiskt och organisatoriskt, för en framtid med en ökande andel äldre med behov av omsorg OCH fler unga med behov av förskola och skola, allt av hög kvalitet.

Utan att det egentligen framgår av några protokoll, eftersom våra förslag röstats ner, så pågår ändå ett antal halvhjärtade försök att se över lokalbehov, ekonomin i skolan och omsorgerna, samt kommunens organisation. Tyvärr är dessa försök inte tillräckligt förutsättningslösa för att ge oss några tydliga svar på hur kommunen ska möta framtidens utmaningar. Och när något utredningsförslag ändå gör det klamrar sig den politiska majoriteten fast i det gamla och motsätter sig förändringen.

Den kommunala politiken har också mycket rört sig kring plan- och infrastrukturfrågor. Bland annat har en fördjupad översiktsplan (FÖP) har varit ute på samråd, där vi som parti med hjälp av engagerade medlemmar och medborgare lämnade ett omfattande yttrande. FÖPen är tänkt att fastställas under 2018.

Ett antal andra mindre planer för såväl byggande, handel som industri har blivit klara under året. De flesta har haft vår välsignelse, men tyvärr lyckades vi inte stoppa planen för handel nordöst om rondellen vid Färnäs Kvarn. Den klubbades av fullmäktige den 18 december.

Projektet ”Genomfart Mora” har också, med vår medverkan, tagit allt fastare form under året och de sista planbesluten ska tas i början av 2018. Därefter ska arbetsplaner och projektering, samt upphandling göras. Om inget oförutsett inträffar kan sedan Trafikverket starta byggnationerna 2020 och slutföra dem 2022. Det kommer inte att lösa allt när det gäller trafiksituationen i Mora, men det kommer att bli mycket bättre – när det är klart…

Med varma jul- och nyårshälsningar
/Lennart Sohlberg

Föreslå kandidater till kommunfullmäktige

Som medlem i Socialdemokraterna i Mora har du rätt att föreslå kandidater till kommunfullmäktigevalet 2018. Detta gör du enklast med hjälp av vårt webbformulär, eller så mailar du direkt till valberedningen som tar emot alla förslag.

Vare sig du är medlem eller ej kan du också tipsa oss om personer som delar socialdemokratins värderingar (kanske du själv?) som du tror skulle kunna/vilja bli politiskt aktiv. Skicka då dessa tips direkt till valberedningen.

Senast den 15 januari 2018 vill vi ha in dina förslag!

På årsmötet den 12 mars 2018 beslutar sedan medlemmarna vilka kandidater som ska representera Socialdemokraterna i Mora i kommunfullmäktigevalet den 9 september.