Kommunplaner

I vårt förslag till kommunplan – vår ”budgetmotion” om man så vill – för respektive år redogör vi för hur vi ser på prioriteringen av kommunens resurser och hur vi strategiskt vill styra kommunens utveckling. Detta dokument utgör basen i vårt politiska handlingsprogram för Mora kommun.

Kommunplanen brukar normalt fastställas av kommunfullmäktige i juni året innan den ska gälla. En viss revision av densamma brukar också göras på senhösten, baserat på förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheterna eller de ekonomiska förutsättningarna.

I våra motioner lägger vi fram förslag i specifika sakfrågor där vi vill försöka åstadkomma förändring och i interpellationer och frågor försöker vi sätta ljuset på och debattera majoritetens agerande eller brist på agerande och deras motiv för detta.

Här hittar du våra kommunplaner som vi presenterat under mandatperioden 2018-2022:

Ekonomiska ramar (S) 2022 förslag novemberSe och hör även vårt huvudanförande (börjar 4:15:10 in i sändningen)
Ekonomiska ramar (S) 2022 förslag juniSe och hör även vårt huvudanförande (börjar 1:15:50 in i sändningen)

Ekonomiska ramar (S) 2021 förslag novemberSe och hör även vårt huvudanförande (börjar 1:56:50 in i sändningen)
Ekonomiska ramar (S) 2021 förslag juniSe och hör även vårt huvudanförande (börjar 2:48:45 in i sändningen)

Kommunplan (S) 2020 – Se även vårt huvudanförande från kommunens webbTV-sändning

Kommunplan (S) 2019
Kommunplan (S) 2019 revidering

Här hittar du våra kommunplaner som vi presenterat under mandatperioden 2014-2018:

Sammanfattning yrkanden KP 2018 (Inför 2018 avstod vi av olika skäl från att utarbeta en helt egen kommunplan, utan lade en rad yrkanden på majoritetens förslag)

Kommunplan (S) för 2017
Kommunplan (S) för 2017 revidering

Kommunplan (S) för 2016, del 1
Kommunplan (S) för 2016, del 2
Kommunplan (S) för 2016 revidering

Kommunplan (S) för 2015

%d bloggare gillar detta: