Kommunplaner

I vårt förslag till kommunplan – vår ”budgetmotion” om man så vill – för respektive år redogör vi för hur vi ser på prioriteringen av kommunens resurser och hur vi strategiskt vill styra kommunens utveckling. Detta dokument utgör basen i vårt politiska handlingsprogram för Mora kommun.

Kommunplanen brukar normalt fastställas av kommunfullmäktige i juni året innan den ska gälla. En viss revision av densamma brukar också göras på senhösten, baserat på förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheterna eller de ekonomiska förutsättningarna.

I våra motioner lägger vi fram förslag i specifika sakfrågor där vi vill försöka åstadkomma förändring och i interpellationer och frågor försöker vi sätta ljuset på och debattera majoritetens agerande eller brist på agerande och deras motiv för detta.

Här hittar du våra kommunplaner för mandatperioden 2014-2018:

Kommunplan (S) 2015

Kommunplan (S) 2016, del 1
Kommunplan (S) 2016, del 2
Kommunplan (S) 2016 revidering

Kommunplan (S) 2017
Kommunplan (S) 2017 revidering

 

%d bloggare gillar detta: