Författararkiv: Lennart Sohlberg

Nytt år, ny regering, nya ekonomiska förutsättningar, men samma gamla styre i Mora

(Detta är en debattartikel, skickad till Mora Tidning och Siljan News)

Mora Kommun har dom senaste åren gjort starka ekonomiska resultat, mycket tack vare en regering som snabbt och effektivt såg till att kommuner och regioner fick kompensation för extrakostnader, ökade sjuklönekostnader och befarade bortfall av skatteintäkter under pandemi-åren.

Trots detta har Moraalliansen underfinansierat Socialnämnden i flera år, och även nämnder som tex Teknik- och Servicenämnden har fått för lite pengar för att kunna fullfölja sina uppdrag. Snöröjningen och underhållet av våra cykelvägar är ju problem som vi Socialdemokrater lyft både i debatter och i Kommunfullmäktige och hemtjänsten hamnade nyligen bland de sämsta kommunerna i Sverige mätt i hemtjänstindex.

Vi Socialdemokrater anser inte att vi kan ha det så här! Underskott i driftbudgetarna leder till besparingar och neddragningar på våra kärnverksamheter, och det är inte rimligt när det faktiskt finns pengar!

I vårt budgetförslag för 2023 föreslår vi därför kraftigt ökat tillskott till Socialnämndens verksamheter samt till Teknik- och Servicenämnden, och även För- och Grundskolenämnden får ytterligare pengar.

Till För- och Grundskolenämnden är tillskottet till för att täcka det förslag vi kommer att lägga angående arbetskläder till personalen i förskolan.

Till Teknik- och Servicenämnden ger vi mer pengar för att förbättra snöröjningen, underhållet av cykelvägar och vägar. Det gynnar både trafiksituationen och miljön i Mora samt folkhälsan om fler väljer cykeln framför bilen. Vi vill också satsa på underhållet av grönytor och parker sommartid.

Till Socialnämnden ger vi hela 17 miljoner kronor mer än Moraalliansen. Vägen framåt för Mora går via framför allt förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö för våra medarbetare ute i verksamheterna. Det kräver åtgärder så som ökad grundbemanning och en schemaläggning som medger heltidsförsörjning och god återhämtning för alla medarbetare.

De satsningarna kostar pengar!

Hur finansierar vi då detta? Genom enkla omfördelningar av pengarna, det finns några abstrakta reserv-poster i Moraalliansen budget, att använda ”vid behov”. Vi anser att en underfinansierad verksamhet är i behov, därför lägger vi ut pengarna där på en gång för att skapa lugn i verksamheten. 

Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd
Nice Mattsson (S), gruppledare
Martin Ehnrot (S), facklig ledare

Hela vårt budgetförslag för 2023 hittar du här»

Kommunalt stöd till viktig infrastruktur i byarna

Socialdemokraterna lämnade in ytterligare en motion till kommunfullmäktige den 19 december. Den andra handlar om att sätta av en del av den kommunala fastighetsavgiften varje år, till en fond som kan användas för att stötta utvecklingen av lokalt ägd infrastruktur i våra byar. Exempelvis för bildandet av vattenledningsföreningar eller liknande.

Du kan läsa motionen i sin helhet här (PDF)»

Gör Lejonvillan till kommun- och industrimuseum

På kommunfullmäktige den 19 december lämnade socialdemokraterna in en motion om att utreda möjligheterna att bygga om den sk Lejonvillan till ett industri- och kommunalhistoriskt museum. Det skulle öppna för att det byggnadshistoriskt intressanta huset, med viss medfinansiering från näringslivet och eventuella andra parter, skulle kunna bevaras och dessutom fylla ett länge eftersatt behov av ett museum för att visa upp Moras rika kommun- och industrihistoria.

Motionen togs emot av kommunfullmäktige och vi hoppas på en snabb utredning och ett positivt gensvar på motionen.

Du kan läsa den i sin helhet här (PDF)»