Så här ser vi på Moras framtid

I vårt yttrande föreslår vi bland annat att det bör byggas en bro för gång- och cykeltrafik mellan Noret och Sandängarna

Vi har i diskussioner på medlemsmöten och i studiecirklar samlat in synpunkter och förslag kopplade till förslaget till Fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Detta yttrande utgör inte en fullständig sammanställning av alla dessa förslag, utan detta är Socialdemokraternas prioriterade förslag till ändringar/kompletteringar av förslaget till Fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Inledningsvis redovisas lite kring våra funderingar inom olika avsnitt. Slutligen har vi sammanställt våra viktigaste förslag till förändringar i riktlinjerna för olika avsnitt/områden.

Den 31 maj levererade vi in vårt yttrande. Du kan läsa hela här (PDF)»

Själva förslaget som yttrandet hänvisar till hittar du här (PDF 11,7 Mb)»

Annonser

Påverka framtidens Mora

Kommunen har nyss presenterat ett förslag till långsiktiga riktlinjer för utvecklingen av de centrala delarna av Mora (se karta), en så kallad fördjupad översiktsplan. Förslaget är öppet för diskussion och förslag från alla medborgare i Mora till och med den 31 maj 2017.

Nu kan du anmäla dig till våra studiecirklar utifrån vilket geografiskt område (1, 2, 3, se karta) som du är mest intresserad av:

  1. Centrum, Saxnäs,Tingsnäs, Broåkern, Prästholmen och Hemus friluftsområde, Sandängarna, Tuvan, Öna, Östnor, Kråkberg.
    Start tisdag 18 april kl 19.00 (Ledare: Anna-Carin Rydstedt)
  2. Noret, Rödmyren, Hindriksheden, Noret Norra.
    Start torsdag 20 april kl 19.00 (Ledare: Gösta Frost)
  3. Morkarlby, Canada, Hemus, Hånåkni, Utmeland, Vinäs.
    Start torsdag 20 april kl 19.00 (Ledare: Lennart Sohlberg)

Varje studiecirkel omfattar fem träffar. Vid stort intresse kan grupperna komma att delas efter deltagarnas intresse.

Anmäl dig till ABF
på tel 0250-121 85
senast den 11 april.

Konsekvenser av åldersuppskrivningar i Mora kommun

Socialdemokraterna i Mora har till kommunfullmäktige den 20 mars lämnat in en interpellation (en fråga som kan debatteras) om hur Mora kommun hanterar boende, gode man  och annat för de ensamkommande flyktingbarn som av Migrationsverket får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, under pågående asylprocess.

I praktiken tvingas dessa ungdomar lämna sitt boende i HVB-hem för boende på någon av Migrationsverkets asylboenden och blir också av med sin gode man, som har till uppgift att vara en slags ”ställföreträdande förälder” och ett stöd i kontakter med kommunen och andra myndigheter.

Det är dock inte självklart att kommunen måste göra samma bedömning som Migrationsverket om den asylsökandes ålder och därmed automatiskt tvinga den drabbade asylsökande att byta boende och berövas sin gode man.

Därför frågar vi i interpellationen på vilken grund kommunen agerar när man  utan särskild prövning godtar Migrationsverkets uppskrivna ålder.

Läs hela interpellationen med bilagor här (PDF-fil) »