Kategoriarkiv: Partiet

Mora röstade för förändring

– men fick tillbaka Moraalliansen

Idag den 21 oktober 2022 offentliggjordes att Moraalliansen kommer (försöka) fortsätta styra Mora fram till valet 2026. De samlar fortsatt 24 av kommunfullmäktiges 41 mandat, men de interna styrkeförhållandena har ändrats kraftigt där Centerpartiet tappade hela tre mandat (till nio), samtidigt som Morapartiet vann två (till åtta) och Moderaterna ett (till fem).

Vår nyvalda kommunstyrelsegrupp har därför idag skrivit en debattartikel för publicering i Mora Tidning och på Siljan News, men du kan redan nu läsa artikeln här:


Man kan konstatera att moraborna vid valet i september röstade för en förändring av det politiska ledarskapet i kommunen. Eller var det så att man röstade emot en ny skola som ger förutsättningar att ge våra barn en bra framtid, enbart för att den planeras på ”fel plats”?

Hur som helt kan man konstatera att röstandet i Mora följde en ganska tydlig rikstrend. Plussiffror för framför allt populistiska partier. Plussiffror även för Socialdemokraterna, men i övrigt ganska små förskjutningar i partisympatierna.

Ett resultat sticker dock ut rejält jämfört med rikstrenden, nämligen Centerpartiet som tappade över en tredjedel av sina väljare i Mora i såväl kommunalvalet som valen till region och riksdag.

I kommunvalet tappade man framför allt till Morapartiet och Moderaterna som tillsammans fick de tre mandat Centerpartiet tappade i kommunfullmäktige. Man var även snubblande nära att tappa ytterligare ett mandat, och då till oss i Socialdemokraterna.

Vad drar då Centerpartiet i Mora för slutsats av detta, som ju måste betraktas som ett katastrofval? Att gå från att vara både kommunfullmäktiges största parti, med nära 30 procent av väljarna bakom sig – och klart största parti i den styrande majoriteten, dubbelt så stort som de andra partierna tillsammans – till att bara bli nätt och jämnt större än Morapartiet. Morapartiet som ju utgjort någon slags ”opposition inom majoriteten” de gångna åtta åren.

Det borde mana till eftertanke och en smula ödmjukhet inför väljarnas dom, och förutsättningarna att fortsätta leda kommunen och den nu kraftigt ”omgrupperade” Moraalliansen, bestående av Centern, Morapartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Men, nej. Centerpartiets självbild som största parti vägrar dö. Man sätter sig lika entusiastiskt som tidigare i fortsatt allians med bland annat Morapartiet, om att fortsätta styra ”som vanligt”, självklart med en centerpartist som kommunstyrelsens ordförande. 

Morapartiet som kanske är huvudorsaken till Centerns genomklappning. Morapartiet som faktiskt suttit med i den styrande majoriteten i Mora i åtta år, men likafullt framstår som ett oppositionsparti i väljarnas ögon. Morapartiet som, med valresultatet i ryggen nu med fog kan ställa betydligt högre krav på politiskt inflytande och uppdrag.

Vad ska Centerpartiet erbjuda i utbyte mot den uppenbarligen så åtråvärda positionen som kommunstyrelsens ordförande? Ja, det lär vi få se, men vi bävar för utfallet. Väljarnas dom i kommande val kommer att bli än hårdare än den vi sett nu.

Det ska erkännas att det inte är lätt att forma ett fungerande politiskt styre för Mora kommun, med det ganska ”spretiga” resultat som valet gav oss. Vi erbjöd tidigt Centerpartiet ett samarbete med oss och högst ett parti till för att därigenom skapa en bred, stark och handlingskraftig politisk majoritet, med Moras bästa för ögonen i den oroliga värld vi nu befinner oss.

Moras väljare röstade för en förändring. Det ville vi som största parti också erbjuda dem. Men i så fall hade Centerpartiet tvingats få bukt med sin självbild och inse att man inte längre lika självklart kan göra anspråk på de främsta politiska positionerna.

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp
Lennart Sohlberg
Nice Mattsson
Anna Bength
Martin Ehnrot
Anna-Carin Rydstedt

Jonas Wuopio

Välfärd går före skattesänkning!

Nice Matsson och Lennart Sohlberg är beredda att tillsammans med den socialdemokratiska fullmäktigegruppen ta ansvar för kommunens ekonomi efter valet den 11 september.

Här är vårt budgetförslag för 2023

På måndag den 20 juni ska Mora kommunfullmäktige besluta om skattesats, kommunplan, investeringsplan och nämndernas ekonomiska ramar för 2023.

Som vanligt lägger vi socialdemokrater ett eget förslag till ekonomiska ramar och en egen investeringsplan. Våra förslag bygger på att kommunalskatten i Mora hålls oförändrad på 22,34 kr.

En sänkning av kommunalskatten med 10 öre, som Moderaterna föreslår, skulle innebära en minskad skatteintäkt för Mora kommun på ca 4,2 miljoner. Istället för skattesänkning föreslår vi socialdemokrater att samma belopp satsas på att stärka välfärden i form av:

  • Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen
  • Arbetskläder till förskolepersonal
  • Bättre snöröjning och skötsel av kommunens grönytor
  • Ökad beredskap för omställning av verksamheten

Detta är satsningar som kostar sammanlagt 5,2 miljoner, men som kommer att göra kommunen och dess personal bättre rustade att upprätthålla välfärden i de ekonomiskt, och på andra sätt osäkra år vi har framför oss. 

En miljon av dessa hämtar vi från den pott med ”bra att ha”-pengar på 15 miljoner som kallas ”Medel för extraordinära händelser”. Resten, 4,2 miljoner, finansierar vi, liksom Moderaterna tänkt finansiera sin skattesänkning, genom att sänka det budgeterade resultatet för 2023 från 25,6 miljoner kronor till 21,4 miljoner.

Samma budgeterade resultat, men med mer välfärd till medborgarna!


Se våra förslag i detalj i yrkandet med förklaring som vi kommer att lägga i kommunfullmäktige den 20 juni, samt vårt detaljerade förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder och vår investeringsplan där våra förslag jämförs med majoritetens.

VÅRT MORA KAN BÄTTRE!

Socialdemokraterna i Mora presenterar nu Handlingsprogram för Mora 2022-2026 med rubriken VÅRT MORA KAN BÄTTRE! Det är också Socialdemokraternas valmanifest inför valet till kommunfullmäktige i Mora den 11 september 2022.

Genom möten, utbildningar och remissrundor har handlingsprogrammet tagits fram och riktar sig till dig som är väljare i Mora kommun som är extra nyfiken på vår politik inför valet. Du kanske ska rösta för första gången och vill veta mer. Du kanske har röstat tidigare och vill veta mer om var Socialdemokraterna står i en specifik fråga. Du kanske vill kunna jämföra vad de olika partierna i Mora kommun tycker.

Handlingsprogrammet innehåller inte alla svar på vad Socialdemokraterna i Mora tycker i kommunpolitiska frågor, men det pekar ut riktningen åt vilket håll vi vill gå och vilka frågor vi vill driva. 

Handlingsprogrammet riktar sig även till våra företrädare som kommer att representera Socialdemokraterna i kommunens nämnder och bolag. För att skapa en struktur över hela mandatperioden är detta handlingsprogram grunddokumentet för alla våra företrädare. 

Hur mycket av Socialdemokratisk politik som är möjlig att genomföra avgörs utifrån hur många som röstar med Socialdemokraterna. Vi hoppas att du som läser detta handlingsprogram kommer finna våra förslag och våra prioriteringar tilltalande.

Vill även du vara med och forma politiken i Mora utifrån våra idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet är du varmt välkommen som medlem. 

Du är också alltid välkommen att kontakta oss via mail mora@socialdemokraterna.se eller telefon 076-799 37 10, om du vill veta med om vad vi vill och hur vi driver socialdemokratisk politik i Mora.