Kategoriarkiv: Partiet

En kommunplan för ett hållbart Mora

Nedanstående text är en kort sammanfattning av våra tankar med vårt förslag till kommunplan för 2020. Du kan läsa hela vår kommunplan, inklusive vår strategiska plan och budgettabeller för drift och investeringar, här för ytterligare information om hur vi tänker kring bland annat nämndernas ramar.

UPPDATERING: Videosändningen av Lennart Sohlbergs anförande och den följande debatten om kommunplanen hittar du här (börjar drygt 2 tim 55 min in i sändningen)

Se även anförandet med anledning av verksamhetsuppföljningsprognosen för 2019 (börjar drygt 1 tim 10 min in i sändningen)

—–

Skola och omsorg har fortsatt problem och utmaningar att ta itu med. SKL spår att stora skattehöjningar i kommunerna kommer att bli nödvändiga de närmaste på grund av ökade behov inom skola, vård och äldreomsorg, samtidigt som andelen förvärvsarbetande sjunker. Utan en stark ekonomi, god planering och en personal som trivs kommer Mora få svårt att möta framtiden.

Investeringsbehoven är också på väg att växa oss över huvudet.

Kommunen har de kommande 5 åren, utifrån vad som idag är känt, ett sammantaget investeringsbehov på minst 1,1 miljard!!!

Det handlar om den nya genomfarten, äldreboenden, högstadieskola, gymnasieskola, kök/kosthantering, plus löpande investeringar i fastigheter, cykelvägar, övriga gator och vägar och en liten post för ”arenautveckling”.

För att över huvud taget ha en chans att klara de stora investeringsbehoven kommunen har, i den takt majoriteten föreslår, måste kommunen egentligen ha ett totalt driftöverskott på 5-6% per år vilket i praktiken är omöjligt. Vi tror dock att det är möjligt att för 2020 nå 3,2%. De kommande åren, baserat på vad som är känt idag, räknar vi med att med marginal klara 2,5% resultat.
Resultatet åstadkommer vi framför allt på två sätt:

  1. Posten ”omställningsmedel” (11 miljoner) i majoritetens budget krymper vi till 5 miljoner, men låter också dessa omställningsmedel finansiera För- och Grundskoleneämndens tillfälliga extraram 2020 på 4 miljoner. Därmed återstår 1 miljon av denna ”pott” 2020. Nettoeffekten av detta blir en resultathöjning med 10 miljoner.
  2. Vi kräver besparingar i kommunstyrelsen på ungefär samma nivå som de underskott socialnämnden och skolan har haft att brottas med, dvs 5-10% av tilldelade medel.
    Räknar man bort medlemsbidrag och kostnader för räddningstjänstförbundet, samt den miljon vi inte längre ska betala i ”övergångsersättning” till Region Dalarna för den skatteväxlade kollektivtrafiken, så kostar KS verksamhet drygt 80 miljoner. På denna kostnad kräver vi en besparing på knappt 6 miljoner, vilket innebär en bantning på 7,5%. Nettoeffekten blir just 6 miljoner bättre resultat.

Sammantaget levererar vår budget drygt 41 miljoner (3,2%) i överskott, mot majoritetens knappt 25,5 miljoner (2,0%). Detta trots att vi väljer att tredubbla investeringsnivån för gator och vägar jämfört med majoriteten, något som drar med sig ökade kapitalkostnader som för 2020 kostar 1,2 miljoner mer av driftbudgeten.

Genom denna omdisponering av ”dolda” reserver och en ”bantning” av kommunstyrelsens budget får vi ett budgeterat överskott för 2020 på drygt 41 miljoner, jämfört med majoritetens 25,5 miljoner.

Överskottet behövs för att finansiera vår investeringsplan (se ”En förändrad investeringsplan” i vårt förslag till kommunplan).

Peter Hultqvist slutar som ordförande för S i Dalarna

I arton år har Peter Hultqvist lett Socialdemokraterna i Dalarna. Genom ett flertal valrörelser. Genom framgång och motgång. Nu kliver han åt sidan för att ge möjlighet till andra krafter att ta vid.

Vi vill här tacka honom för det starka engagemang för Dalarna han visat i sitt uppdrag som distriktsordförande och önskar honom samtidigt all lycka och framgång i det fortsatta uppdraget som försvarsminister och som ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.

Bokslut över valåret 2018

Dags att göra bokslut för 2018.

2018 kommer att gå till historien som ett år präglat av politisk röra. Det är obegripligt att våra stora riksdagspartier verkade vara så totalt oförberedda på hur man skulle hantera det parlamentariska läget efter valet. Ett läge som faktiskt varit gällande de två senaste mandatperioderna.

Inget av de ”traditionella blocken”, varken Alliansen eller ”de rödgröna”, har haft majoritet i riksdagen sedan 2010. SD har i åtta år varit ”vågmästare”. Endast tack vare den nu så illa tålda principen att ”största block må regera” genom att ”de andra” lagt ner sina röster vid statsminister- och budgetomröstningar har SD – ett parti som med demokratin som medel försöker avskaffa densamma – kunnat hållas något så när utanför reellt inflytande.

Det märkliga inför valet 2018 var hur partiledarna i Alliansen på något sätt hade fått för sig, redan innan valet, att de skulle vinna och därför, utan hänsyn till valresultatet, också omgående skulle avsätta Stefan Löfven som statsminister.

När statsministern väl var avsatt tittande man yrvaket på varandra och började först då fundera på hur man skulle gå vidare.

Det gick ju sådär…

Nu sitter vi här, mer än 100 dagar efter valet, och riksdagspartierna har fortfarande inte lyckats ta sig samman för att få ihop ett fungerande regeringsunderlag. Ultimativa krav har haglat, framför allt från ”lilla” Centerpartiet av alla partier.

För en lekman är det ju uppenbart att Centerns hållning – inget inflytande för SD men inte heller någon S-politik – är helt oförenliga och i praktiken orimliga, beroende på vilket regeringsalternativ man till sist väljer att stödja.

Den enda som stått helt pall i denna turbulens är Stefan Löfven. Han har konsekvent, sedan flera år, pratat om att blockpolitiken måste brytas och han har lugnt och sakligt, medveten om sin förhandlingsposition, bemött de anklagande utfall som Annie Lööf och andra ledande centerpolitiker levererat när de insett att 30%-partiet S inte automatiskt kommer att böja sig för 8%-partiet Cs krav på att ge upp sina hjärtefrågor.

Annie Lööfs uttalande att S antingen får behålla regeringsmakten och driva borgerlig politik (läs ultraliberal C-politik), eller samarbeta med en Alliansregering och få igenom ”en del S-politik”, måste väl höra till de mer korkade utspelen denna höst.

Under tiden – ute i verkligheten – har kommuner och landsting format sina styren, utan att egentligen ha en aning om hur de ekonomiska och politiska förutsättningarna kommer att se ut.

M-/KD-/SD-budgeten rymmer förmodligen fler obehagliga överraskningar även för de mest inbitna borgerliga kommun- och landstingspolitikerna än någon ännu vågat ana.

Det kanske mest överraskande i de lokala och regionala majoritetsbildningarna är Miljöpartiets skrämmande förakt för alla de S- och V-sympatisörer som stödröstat på dem för att rödgröna styren skulle kunna hållas intakta. Istället har MP på flera håll, inte minst i vårt eget landsting, valt att stödja olika varianter av M- eller C-ledda Alliansstyren.
Att säga att man som Socialdemokrat är besviken är egentligen en underdrift.

I Mora blev det ju, något överraskande, Morapartiet som framstod som valets stora segrare. Nu lika stora som M och KD tillsammans. Samma överraskande framgång för Dalarnas Sjukvårdsparti ledde, tillsammans med MPs ”svek” till att Landstinget Dalarna (från årsskiftet Region Dalarna) nu för första gången har en borgerlig ledning.

Nå. Nog med ”gnäll”! Jag hoppas och tror att riksdagspartierna tar sig samman och hittar fram till en fungerande regeringsbildning så vi kan undvika ett extra val. Kommuner och landsting/regioner behöver stabila förutsättningar för att kunna ta sig an den stora utmaningen att hålla igång vård, skola och omsorg med god kvalitet.

I Mora kommer vi i alla händelser att bedriva en tydligare oppositionspolitik och lyfta fram de idéer och förslag vi gick till val på. Jag hoppas att Du vill vara med och hjälpa oss i detta arbete och sprida kunskap om vår politik!

Slutligen vill jag tacka alla medlemmar och förtroendevalda, ingen nämnd och ingen glömd, för en fantastiskt väl genomförd valrörelse och gott arbete i partiet och i kommunens och landstingets olika nämnder och styrelser.

Tack och Gott Nytt 2019!

/Lennart Sohlberg, ordförande