Kategoriarkiv: Äldreomsorg

Nytt år, ny regering, nya ekonomiska förutsättningar, men samma gamla styre i Mora

(Detta är en debattartikel, skickad till Mora Tidning och Siljan News)

Mora Kommun har dom senaste åren gjort starka ekonomiska resultat, mycket tack vare en regering som snabbt och effektivt såg till att kommuner och regioner fick kompensation för extrakostnader, ökade sjuklönekostnader och befarade bortfall av skatteintäkter under pandemi-åren.

Trots detta har Moraalliansen underfinansierat Socialnämnden i flera år, och även nämnder som tex Teknik- och Servicenämnden har fått för lite pengar för att kunna fullfölja sina uppdrag. Snöröjningen och underhållet av våra cykelvägar är ju problem som vi Socialdemokrater lyft både i debatter och i Kommunfullmäktige och hemtjänsten hamnade nyligen bland de sämsta kommunerna i Sverige mätt i hemtjänstindex.

Vi Socialdemokrater anser inte att vi kan ha det så här! Underskott i driftbudgetarna leder till besparingar och neddragningar på våra kärnverksamheter, och det är inte rimligt när det faktiskt finns pengar!

I vårt budgetförslag för 2023 föreslår vi därför kraftigt ökat tillskott till Socialnämndens verksamheter samt till Teknik- och Servicenämnden, och även För- och Grundskolenämnden får ytterligare pengar.

Till För- och Grundskolenämnden är tillskottet till för att täcka det förslag vi kommer att lägga angående arbetskläder till personalen i förskolan.

Till Teknik- och Servicenämnden ger vi mer pengar för att förbättra snöröjningen, underhållet av cykelvägar och vägar. Det gynnar både trafiksituationen och miljön i Mora samt folkhälsan om fler väljer cykeln framför bilen. Vi vill också satsa på underhållet av grönytor och parker sommartid.

Till Socialnämnden ger vi hela 17 miljoner kronor mer än Moraalliansen. Vägen framåt för Mora går via framför allt förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö för våra medarbetare ute i verksamheterna. Det kräver åtgärder så som ökad grundbemanning och en schemaläggning som medger heltidsförsörjning och god återhämtning för alla medarbetare.

De satsningarna kostar pengar!

Hur finansierar vi då detta? Genom enkla omfördelningar av pengarna, det finns några abstrakta reserv-poster i Moraalliansen budget, att använda ”vid behov”. Vi anser att en underfinansierad verksamhet är i behov, därför lägger vi ut pengarna där på en gång för att skapa lugn i verksamheten. 

Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd
Nice Mattsson (S), gruppledare
Martin Ehnrot (S), facklig ledare

Hela vårt budgetförslag för 2023 hittar du här»

Debatten om LOV inom hemtjänsten

För första gången på mycket länge en het ideologisk debatt i Moras kommunfullmäktige. Det handlade den här gången om den borgerliga majoritetens förslag (som också tyvärr blev beslutet) att införa möjligheten till privata utförare inom hemtjänsten inom ramen för Lagen om Valfrihetssystem, LOV.
Många och delvis långa inlägg blev det både från förespråkare och opposition. En ”inför”-intervju börjar ca 5 minuter in i sändningen och våra huvudinlägg i debatten hittar du från ca 1:23, samt 2:43 in i webb-TV-sändningen.