Gunnar Nilsson

Gunnar NilssonFödelseår:  1952     By: Hånåkni

Jag är för närvarande ledamot i kulturnämnden sedan 2010. Sedan dåvarande ordföranden lämnade posten för annat 2012, är jag också dess ordförande.

Är också ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och folkhälsorådet.

Epost-adress:  gunnar.nilsson@mora.se

Allmän bakgrund, sysselsättning, fritid, mm:

Jag är född Västerbottning och har vuxit upp på den Jämtländska landsbygden. Efter gymnasieekonomexamen arbetade jag som ekonom vid två olika företag i Skaraborgs län. Där sadlade jag också om och började arbeta inom slutenvårdspsykiatrin i Falköping. Har bott i Mora sedan 1983 då jag tillsammans med andra entusiastiska kollegor fick förmånen att börja bygga ut psykiatrin i Norra Dalarna. Arbetar idag som terapeut inom öppenvården med geografisk inriktning, Mora och Orsa kommuner.

Jag sammanbor med Lisa. Har två vuxna barn där dotter med familj återflyttat till Mora. Sonen har fastnat för storstadspulsen i Göteborg.

Mitt politiska intresse vaknade ordentligt på 70-talet och närmast var det miljöfrågorna som engagerade. Framförallt kampen mot uranbrytning vid Billingen, kärnkraft och kärnvapen där jag var aktiv i Falköpings miljögrupp/fredsförening. Som aktiv i socialdemokraterna, (medlem sedan 1980), blev det efter flytten till Mora i kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som jag arbetade aktivt. Var under många år ledamot och dess ordförande var jag under åren 2004-2010, en mycket stimulerande tid med engagemang i miljöfrågor i brett perspektiv, där inte minst också naturvårdsfrågorna varit viktiga. Tycker mycket om att vistas i vår Dalska natur – mitt favoritstråk är vårt kommunnära reservat – Alderängarna.

Då jag för egen del gärna musicerar, läser och ser på film o teater breddades alltså den politiska arenan till den inre miljön – och kulturnämnden – efter förra valet.

Min syn på politiken:

Betraktar mig själv som socialdemokrat på vänsterkanten. En rättvis, gemensam och solidarisk fördelning av samhällets ekonomiska, mänskliga och materiella resurser är självklar i min socialdemokratiska världsbild . Det är också vägen till ett uthålligt, mänskligt samhälle.

Jag har därför frustrerats och tänkt elaka tankar under de år som den borgerliga politiken praktiserats

och förminskat den politiska arenan till en fråga om plånbok och marknad. Vill självkritiskt mena att denna ”resa” redan påbörjades under socialdemokraternas förra regeringstid, då det varit svårt att stå emot den nyliberala experimentverkstad som de sista 20 åren av samhällsbyggande fått utstå.

Att de krafter är i rörelse som ifrågasätter människors lika värde är därför förväntat när den ekonomiska ojämlikheten och arbetslösheten breder ut sig. Ett viktigt sätt att möta detta är att, förutom en bra och jämlik skola åt alla, en offensiv arbetsmarknadspolitik inkl. investeringar för en omställning till ett hållbart miljöriktigt samhälle, låta kulturen vara det smörjmedel vi använder för att leva ett rikt och solidariskt liv.

%d bloggare gillar detta: