Löften för jobb

Våra vägval för Mora

Vi kommer genomföra våra löften. Flera av våra löften är dock beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. Vår politik förutsätter också ordning och reda på våra gemensamma skattemedel. Därför ger vi få löften som tydligt pekar ut färdriktningen. Vi lovar inget som inte kan finansieras.

Jobb- och utbildningsgaranti för ungdomar

Vi socialdemokrater har satt som mål att Sverige att mellan åren 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar så mycket att Sverige har EUs lägsta arbetslöshet år 2020.

I vårt Mora

– ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete länge än 90 dagar. Genomförs senast 2017.

– införs yrkesintroduktionsjobb för fler jobb. Arbetsgivare får riktat stöd från samhället för att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Genomförs senast 2015.

2 000 nya utbildningsplatser till Dalarna för arbete åt fler

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft i Mora och i Dalarna, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det behövs breda investeringar i utbildning. Vi Socialdemokrater har de senaste åren för Sverige föreslagit att 73 000 nya utbildningsplatser inom högskola, universitet, yrkesvux, komvux, folkhögskola och yrkeshögskola. En sådan satsning skulle stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden. Det innebär också att fler människor kan gå från bidrag till egenförsörjning.

I vårt Mora

– ska vi skapa 100-150 nya jobb- och utbildningsplatser. Genomförs senast 2017.

– ska andelen personer med försörjningsstöd minska med 10 procent från 2013 års nivå till 2018.

Sommarjobbsgaranti för unga

Ett sommarjobb kan vara vägen in på arbetsmarknaden och till vidare studier för många ungdomar. Därför måste vi tillsammans kraftsamla så att de kan få en bra sysselsättning på sommaren. Särskilt viktigt är att lyfta fram flera av de möjliga jobbvägar som finns för ungdomarna inom vård eller industri.

I vårt Mora

– ska vi även i fortsättningen erbjuda 3 veckors sommarjobb för alla ungdomar som gått ut 9:an och årskurs 1 på gymnasiet, i kommun, landsting och/eller i samverkan med privata aktörer. Sommarjobben ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner.

Kommun och landsting som föregångare

Om den offentliga sektorn ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera den främsta kompetensen måste den kunna erbjuda jobb med bra villkor. Vi har tagit viktiga steg på vägen men inte nått ända fram och arbetet måste fortsätta med ny kraft. I kommun och landsting ska det finnas kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på heltid, sammanhållen arbetstid, kollektivavtal och avtalsenliga löner.

I vårt Mora

– ska heltid med sammanhållen arbetstid vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är tillsvidareanställda inom kommun och landsting. Senast 2017 ska alla tjänster som annonseras ut inom kommun och landsting ska vara heltidstjänster.

– ska vi vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet ställa krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. Genomförs senast 2016.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: