Vart tog rådslagen vägen i partiarbetet?

För att möta framtidens många utmaningar så är det viktigt att vi tar till oss nya kunskaper. Det är genom kunskap som vi gemensamt kan forma framtiden.

Jag har i samband med diskussionerna kring storregionsfrågan sett att det är nödvändigt med mer kunskap i samhällsarbetet.

Rådslagen som förr fanns i partiarbetet var en bra väg att föra in visioner om framtidsfrågorna och vi fick där tillfälle att framföra våra åsikter innan olika projekt sjösattes.

Det är mer än dags att återinföra detta arbetsätt i partiarbetet, då kommer vi att bli ännu starkare i  samhällsarbetet.

Jag föreslår därför Partikongressen besluta

att rådslag återupprättas som arbetsmetod innan partiet tar ställning i stora och viktiga samhälls- och framtidsfrågor

att Mora arbetarkommun ställer sig bakom  denna motion  som  sin egen

Arne Pettersson, Mora

%d bloggare gillar detta: