Stärk Sveriges lärarkår – avskaffa tredjelärarsystemet

All tillgänglig kunskap tyder på att lärarna är avgörande för att lyfta den svenska skolan. Trots den kunskapen är Sveriges lärarkår mer splittrad än någonsin. Riksdag och regering har med reformer dragit undan fötterna för Sveriges lärare. När staten sjösatte systemet med andre- och tredjelärare så punkterades lärarkåren.

Självfallet kan det finnas olika löner för olika lärare. Men det ska vara tydligt vilka kriterier som gäller, och det är en viktig princip att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om just dessa kriterier. Systemet med andre- och tredjelärare påverkar alla legitimerade lärare, och har flera brister.

För det första omfattar det inte alla legitimerade lärare. Lärarna rangordnades istället baserat på ett antal mer eller mindre oklara kriterier från Skolverket om vad som är en skicklig lärare. Än värre blev det när kommunerna köpte privata rankinglösningar och självskattningar. Det ökade otydligheten om vad och varför en lärare kunde få en löneökning. Därefter bestämde rektorer och förvaltningschefer vem som skulle få högre lön. Dessutom verkar alla ha blundat för att rektorer oftast har ansvar för 30 lärare. Lärare som de nu skulle rangordna och betygssätta inför införandet av andrelärare. Som upplagt för osäkerhet och godtycklighet.

För det andra så får legitimerade lärare en löneökning för att göra samma sak som de gjorde innan. Tredjelärarkollegorna utför samma arbetsuppgifter, men med kanske 3 000 eller 5 000 kr mindre i månaden. Till förstelärarnas fördel kan vi i alla fall lägga att de ska ha ett särskilt uppdrag för sin lärargärning. Det är en viktig karriärtjänst. Dock var det märkligt att förstelärarna redan från början var kvalificerade för de bidrag som skulle gå till andrelärare. Det har gett effekten att på mindre än ett år kan löneskillnaden ha ökat med 8 000 kr mellan två legitimerade lärare. Inte per år, utan per månad!

För det tredje har nu lärarna på olika skolor nu delats upp i ett A- och B-lag. Idag pratas det om ”sämstelärare” och ”sistelärare”. Men oftast är det tystnaden som råder i personalrummen. Tredjelärarna vill inte stöta sig med andra för att kanske kunna klara nästa prövning. Det handlar ändå om uppskattning, anseende och minst 30 000 kr om året. De som blivit andrelärare vågar inte berätta om det, eftersom de ofta har svårt att se vad de gör bättre än tredjelärarna. Sverige tjänar inte på en tyst lärarkår!

Systemet med andre- och tredjelärare, som nu är ett faktum, skadar svensk skola. En skola som redan är sargad och utan självförtroende. Vi socialdemokrater måste tänka om, vi måsta värna och måna om den svenska skolan och dess lärare.

Socialdemokraternas partikongress förslås besluta

att avskaffa Sveriges system av andre- och tredjelärare, och därmed nuvarande form för lärarlönelyft

att om det finns resurser till lärarnas löner i statens budget tillskjuta dessa medel i statsbidrag till kommunerna och den lönebildning som sker där mellan lärare och arbetsgivare.

Peter Dahlgren, Mora

%d bloggare gillar detta: