Stärk skyddet för demokratin och dess institutioner

Aldrig mer… sa hela världen när 2:a världskriget tog slut 1945. Då tänkte nog de flesta som hade upplevt kriget att mänskligheten nu hade blivit vaccinerad mot odemokratiska stater, förakt för mänskliga rättigheter, fascism, kränkningar av människovärdet och krigets omöjlighet och destruktivitet.

Men vi ser nu runt omkring i Sverige och världen hur dessa destruktiva värderingar uttrycks och resulterar i attacker på grupper av människor, på demokratiska principer, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Demokrati och mänskliga rättigheter är inte något som är en gång för alla stadfäst. De måste upprätthållas, aktiveras, försvaras och debatteras. För att undersöka hur robusta de lagar, förordningar och andra system är som skyddar demokratin, yttrandefriheten och våra mänskliga rättigheter vill vi att systemen undersöks och prövas – jämför med de stresstest som bankerna genomför.

Jag föreslår Partikongressen besluta

att verka för att en parlamentarisk utredning får i uppdrag att se över Sveriges lagar och förordningar för att stärka systemen och göra dem motståndskraftiga mot antidemokratiska attacker

Karin Lübeck, Mora

%d bloggare gillar detta: