Val 2018

Vi vill rusta Mora för framtiden!

Ajdoan Muliqi (#3), Emma Ljudén (#4), Lennart Sohlberg (#1) och Anna-Carin Rydstedt (#2) är Socialdemokraternas fyra främsta kandidater till kommunfullmäktige i Mora.

Mora har en fantastisk historia och ett rikt kulturarv att förvalta och utveckla. Människorna i dessa bygder har alltid varit kreativa och självständiga. I den mylla som den svenska modellen utgör har näringsliv och innovationskraft genom decennierna utvecklat Mora till ett tydligt regioncentrum för norra Dalarna.

Vi står nu delvis inför en ny era. Industrisamhället, baserat på tillverkning och ingenjörskonst, håller obevekligt på att ställa om till ett informations- och upplevelsesamhälle där information, kunskap och ”det goda livet” värderas högt.

Mora har fantastiska förutsättningar att utvecklas även i denna nya era. Vi har naturen, vi har handeln, vi har aktiviteterna och upplevelserna. Men vi har också ett brett näringsliv med allt från naturnära jord- och skogsbruk till högteknologisk industriproduktion och en mängd tjänsteföretag att serva företag och offentlig förvaltning.

Kommunen och den omgivande regionen är också stor nog att ha goda förutsättningar att erbjuda medborgarna en god offentlig service i form av skola, omsorg och vård. Vi har ett väl fungerande akutsjukhus. Men vi har också fått kämpa hårt, och ibland förlorat, för att behålla en del av medborgarna mycket efterfrågad offentlig service.

Utmaningar saknas inte. Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre och fler barn, samtidigt som andelen förvärvsarbetande sjunker, innebär större behov av äldreomsorg och ställer högre krav på skolan, samtidigt som skatteunderlaget minskar. Detta kräver en stark och tydlig politisk ledning och en tjänstemannaorganisation med hög leveransförmåga.

Vår vision för Mora

Vår vision är att Mora ska vara ett tydligt och starkt regioncentrum för norra Dalarna. Attraktivt för människor och företag, med ett brett utbud av upplevelser, handel, bostäder, sjukvård, arbets- och utbildningsmöjligheter, och där trygghet och närhet skapar trivsel och god livskvalitet för alla.

Vår värdegrund

Socialdemokraterna är ett politiskt parti som står för frihet, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde!

Frihet – för att alla ska kunna säga och göra det man vill, utan risk för liv, jobb och hälsa, så länge det inte inskränker på någon annans fri- eller rättigheter.

Jämlikhet – för att alla, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller ekonomi, ska ges samma möjligheter till utbildning, jobb, ekonomisk utveckling och samhällets service.

Solidaritet – för att vi alla tillsammans, på olika sätt, stöttar dem av oss som på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra omständigheter har det svårt.

Alla människors lika värde – för att alla människor föds lika, men växer upp med olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar, förutsättningar som inte i något avseende definierar en människas värde!

%d bloggare gillar detta: