Skolan rustar våra barn för livet

skolan läggs grunden för resten av våra liv och skolan ska ge alla barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, få kunskap och färdigheter som rustar dem för ett gott liv.

Skolan har därför mycket hög prioritet!

För att förverkliga målen vill vi socialdemokrater i Mora mobilisera politiken, professionen, föräldrar och elever. Skolans arbete bygger på principen om alla människors lika värde, respekt för olikheter och mångfald, jämställdhet och demokratiska värderingar och metoder. Höga förväntningar ska gälla i allt skolarbete och är ett uttryck för tilltron till varje människas förmåga att utvecklas.

Förskolan och skolan t o m årskurs 3 ska arbeta i mindre enheter. Mellanstadieskolorna förs samman till enheter som har tillräcklig storlek för att ge förutsättningar för en god pedagogisk kvalitet och elevernas behov av större sociala nätverk.

Vidare vill vi att en ny gemensam högstadieskola för Moras samtliga högstadieelever byggs. Denna skulle ersätta de nuvarande högstadierna vid Morkarlbyhöjden och Noretskolan. 

För ett tryggare Mora prioriterar vi

  • Alla barn ska kunna läsa i åk 3!
  • Planera för en ny gemensam högstadieskola och upprustning av F-6-skolorna
  • Attraktivt gymnasium och vuxenutbildning för att möta arbetsmarknadens behov och stärka gymnasieskolans och vuxenutbildningens möjligheter att ta vara på nyanländas kompetens
  • Etablering av yrkeshögskoleutbildning och eventuellt en högskolefilial i Mora

Johan Morell och Karin Lübeck framhåller att en ny gemensam högstadieskola kommer att öka likvärdigheten och den pedagogiska kvalitén för Moras högstadieelever.

%d bloggare gillar detta: