Kulturen rustar vår demokrati och kreativitet

Konst, kultur och folkbildning är starka drivkrafter för den demokratiska utvecklingen. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. 

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa. Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa all de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

För ett tryggare Mora prioriterar vi

  • Att skapa en trygg och attraktiv parkmiljö för besökare och ortsbor runt hela Saxviken
  • Att driva frågan om skapandet av en musik- och teaterscen i Mora
  • Att utveckla och göra Moras unika kulturarv känt genom ekonomiskt stöd till skapandet av olika berättelser och kulturyttringar som utmärker kommunens och befolkningens historia och kreativitet

Gunnar Nilsson vill se investeringar i kultur och livsmiljö för att stärka demokratin och skapa nya jobb.

%d bloggare gillar detta: