Goda arbetsförhållanden rustar vår personal

Det ska vara möjligt att jobba heltid ända fram till pensionsåldern, utan att riskera att stressas sönder eller slita ut sig i förtid. Vi behöver därför se över anställningsformer, arbetsmiljö och förmåner.

Därför kommer vi att prioritera ökad grundbemanning i både äldreomsorgen och barnomsorgen. Därmed får fler en fast anställning och färre behöver arbeta som timvikarier. Fler får möjlighet att arbeta heltid utan delade turer. Målet är färre sjukskrivningar, fler som faktiskt vill och orkar jobba heltid och en personal som kan känna stolthet över sitt jobb, varje dag.

Det är också mycket viktigt för arbetsmiljön, trivseln och verksamheternas möjlighet att möta medborgarnas behov, att vi ger ledare och chefer förutsättningar och verktyg att utöva ett gott ledarskap.

Även personal inom vård och barnomsorg behöver en god fysik för att orka jobba ett helt arbetsliv och slippa arbetsrelaterade skador och förslitningar. Vi vill därför verka för att även dessa ska få tid för att stärka kropp och själ genom att minst 1tim/v motionera/bygga muskler.

Vårt mål är att sjukskrivningarna ska minska, personalens trivsel och kvalitén i kommunens tjänster ska öka och att fler därför ska vilja arbeta i kommunens verksamheter.

För ett tryggare Mora prioriterar vi

  • Alla tjänster som annonseras ut inom kommunen ska vara heltidstjänster
  • En klok satsning på ökad grundbemanning
  • Satsning på kompetensutveckling och ledarskap
  • Stimulera till fysisk träning för all personal, i första hand för dem med fysiskt krävande arbeten

Anna-Carin Rydstedt värnar personalens rätt till ett hållbart arbetsliv.

%d bloggare gillar detta: