God omsorg rustar vår trygghet

Vi blir fler äldre, men samtidigt friskare allt högre upp i åldrarna. 

Det kommer att skapa ökad efterfrågan på boenden för friska äldre, som vill ha ökad tillgång till gemensam service i form av samlingslokal, matsal, hemtjänst och andra servicefunktioner. 

En framsynt planering för sådana trygghetsboenden, integrerade i utvecklingen av nya bostadsområden och ute i våra byar, skapar dessutom förutsättningar för ökad inflyttning genom att fler hus och villor kan bli tillgängliga på bostadsmarknaden.

Genom en ansvarsfull och klok personalpolitik, där varje medarbetares kompetens kommer till sin rätt, vill vi också öka trivseln och tryggheten för vår personal och därigenom öka kvalitén i hemtjänst, äldreomsorg och andra omsorgsverksamheter.

För ett tryggare Mora prioriterar vi

  • Trygg personal och ökad kontinuitet för dem som behöver omsorg
  • Satsning på sjukgymnaster och arbetsterapeuter, samt utökade träningsmöjligheter
  • Ingen fri etablering av privat hemtjänstverksamhet enligt LOV
  • Stor restriktivitet vad gäller vinstdrivande driftformer av äldreboenden och omsorgsboenden
  • Återinföra habiliteringsersättningen i daglig verksamhet

Eva Johansson vill öka kvalitén och tryggheten i äldreomsorgen, genom att skapa trygghet och rimliga arbetsförhållanden för personalen.

%d bloggare gillar detta: