God miljö och ekonomi rustar oss för framtiden

Vi måste skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringar i det klimatsmarta, skapar jobb och välfärd byggs. Detta arbete vill vi implementera i den kommunala verksamheten genom högt uppsatta och tydliga mål för hur vi i Mora kommuns egen verksamhet och i samhällsplaneringen på bästa sätt kan bidra till de nationella klimatmålen.

Hållbarhet handlar också om social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett socialt hållbart samhälle tål också påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Slutligen – och inte minst – handlar hållbarhet också om att skapa ekonomiska förutsättningar och organisatorisk förmåga i kommunen att långsiktigt möta medborgarnas nya och förändrade behov av all den service kommunen ska eller förväntas tillhandahålla.

För ett tryggare Mora prioriterar vi

Miljö:

  • Initiera en satsning på att göra Mora kommuns fordonspark fossilfri
  • Utbyggnad av gång- och cykelvägar så att så många som möjligt kan cykla till arbetet
  • Att bevaka att naturvärden i kommunens markinnehav på ett klokt sätt beaktas vid all exploatering

Ekonomi och verksamhetsstyrning:

  • En ekonomisk översiktsplan för de kommande åtta-tio åren för att skapa nödvändig beredskap att möta de ekonomiska och demografiska utmaningarna Mora och norra Dalarna står inför
  • En politisk organisation och ett sätt att följa upp verksamheten som möjliggör en effektiv styrning och ett tydligt ansvarsutkrävande

Lennart Sohlberg, kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna i Mora, ser stora möjligheter att med långsiktig planering och hållbarhet som ledstjärna, utveckla och rusta Mora för framtiden.

%d bloggare gillar detta: