Ett viktigt vägval för Mora

Den allra viktigaste frågan just nu i Mora är hur vi långsiktigt ska bryta den trend av ständigt ökande underskott i driften i framför allt skolans och socialnämndens verksamheter. 

Trots goda resultat för kommunen som helhet i flera år, tack vare ökade generella statsbidrag och olika tillfälliga, riktade statsbidrag (framför allt kopplade till flyktingmottagandet), så har den sk Moraalliansen inte lycktas bromsa kostnadsutvecklingen, vilket vi nu ser i prognoserna för 2018 med 41 miljoner i underskott för socialnämnden, 7,5 miljoner i för- och grundskolan och 8,5 miljöer i tekniska nämnden.

Vi har under hela mandatperioden efterlyst en grundlig genomlysning av såväl verksamheter som ekonomi, gärna med externt stöd, för att få grepp om orsaker och möjliga åtgärder. Först nu när underskotten i driften också börjar slå igenom i kommunens totala resultat har man börjat följa våra råd.

Den nuvarande politiska majoriteten i Mora med fem partier  (C, M, L, Mop, KD) i allians har varit en dyr konstellation för Mora. De stora underskott i verksamheten vi nu ser, är ett bevis på oförmågan att hantera den kommunala ekonomin. Trots det så verkar de fem partierna vilja regera vidare efter valet som om ingenting hänt.

Skatter och statsbidrag är de huvudsakliga inkomstkällorna för kommunen. För Mora kommuns del har ökade och tillfälliga statsbidrag de senaste åren räddat kommunen från ekonomiskt kaos. Under hela perioden har olika verksamheter i kommunen visat på underskott som vi Socialdemokrater försökt få majoriteten vidta åtgärder för att rätta till. Detta har Moraalliansen inte velat lyssna på, eller inte förstått hur allvarligt läget varit för kommunen.

Historiskt är detta inget nytt för Mora kommun. Det är många ekonomiskt vidlyftiga hemmagjorda ”affärer” som kostat kommunen stora summor under årens lopp. ”Affärer” som trängt undan satsningar på annan kommunal verksamhet, skola, omsorg, underhåll på fastigheter och vägar.

Pellets- och värmeverksaffären, fusk inom barnomsorgen och Saxnäs-härvan är bara något av det som förekommit under åren. Då var det en borgerlig ledning med C vid rodret i kommunen och under en period kring senaste sekelskiftet var det M som stod vid rodret för en borgerlig majoritet bestående av åtta partier. 

Det här visar att när det är många partier som styr, då blir det svårt att sköta ekonomin i kommunen. Det är bara under några perioder som ekonomin skötts bra och då är det S och C som regerat i Mora. Detta med växelvis S och C vid rodret.

Nu när kommunen åter igen står framför det ekonomiska stupet anser Centern att de ska framåt och inte bakåt. När man står vid stupet bör man nog tänka sig för och inte gå framåt med fel sällskap utan i stället tänka sig för och ta ett steg tillbaka om det ska finnas någon välfärd kvar i Mora i framtiden.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Mora
genom
Gösta Frost och Lennart Sohlberg

(Detta är en debattartikel som skickats till Mora Tidning den 30 augusti 2018)

%d bloggare gillar detta: