Bostadsbyggande rustar oss för tillväxt

Vi vill att Mora ska vara attraktiv som bostadsort och kunna erbjuda en attraktiv arbetsmarknad. Här behövs bostäder för alla plånböcker och jobb för alla, oavsett utbildningsnivå.

Vi vill möjliggöra ett integrerat boende där olika boendeformer blandas och där äldreboenden, serviceboenden och förskolor ses som naturliga inslag i nya bostadsområden.

Vi behöver varsamt modernisera stadsbilden och skapa attraktiva mötesplatser i centrum för att därigenom främja den småskaliga centrumhandeln. Utvecklingen i våra externa handelscentra främst i Noret och på Tuvan får inte gå oss ur händerna. Vi måste också ta vara på utvecklingskraften och engagemanget i våra byar.

För ett tryggare Mora prioriterar vi

Byggande och samhällsplanering:

  • Med varsamhet släppa fram byggande av högre hus och blandade boendemiljöer
  • Sandaområdet ska bevaras för båt- och friluftslivets behov
  • Motverka segregation vid planering av bostadsområden och annan samhällsplanering genom att blanda olika typer av boende och exempelvis samlokalisera äldreboende/förskola, äldreboende/”vanliga” lägenheter, etc

Arbete och näringsliv:

  • Skapa god beredskap för varierat bostadsbyggande och tillgång till industrimark
  • Arbeta för etablering av nya statliga verksamheter i Mora
  • Vuxenutbildning för att möta arbetskraftsbrist, omställningsbehov och på bästa sätt ta vara på nyanländas kompetens

Emma Ljudén och Ajdoan Muliqi ser bostadsbyggandet som nyckeln till Moras framtid. Kan vi få fler unga att bo kvar och flytta till Mora så klarar vi också framtidens kompetensförsörjning i såväl privata företag som i kommuner och landsting.

%d bloggare gillar detta: