Se vägen framåt 2018

Mora har en fantastisk historia och ett rikt kulturarv att förvalta och utveckla. Människorna i dessa bygder har alltid varit kreativa och självständiga. I den mylla som den svenska modellen utgör har näringsliv och innovationskraft genom decennierna utvecklat orten till det regioncentrum för norra Dalarna som Mora är idag.

Vi står nu delvis inför en ny era. Industrisamhället, baserat på tillverkning och ingenjörskonst, håller obevekligt på att ställa om till ett informations- och upplevelsesamhälle där information, kunskap och ”det goda livet” värderas högt.

Mora har fantastiska förutsättningar att utvecklas även i denna nya era. Vi har naturen, vi har handeln, vi har aktiviteterna och upplevelserna. Men vi har också kvar ett brett näringsliv med allt från naturnära jord- och skogsbruk till högteknologisk industriproduktion och en mängd tjänsteföretag att serva företag och offentlig förvaltning.

Inför kommunvalet den 9 september 2018 presenterar vi ett program sammanfattat i 95 punkter, varav 29 är särskilt prioriterade, för hur vi vill fortsätta utveckla Mora att vara en attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i. Denna politiska plattform går under devisen ”Se vägen framåt!

Vi också fastställt vår lista på kandidater till kommunfullmäktige i Mora. De kommer att vara våra demokratibärare och representanter i de beslutande församlingarna i Mora de kommande fyra åren. Det är de personer som kommer att få mandatet att förverkliga våra politiska visioner och förslag.

Men också mandatet – eller snarare ett åtagandet – att lyssna in och förstå människors behov och önskningar i en snabbt föränderlig omvärld, och på ett klokt sätt ta in detta i det dagliga politiska hantverket.

%d bloggare gillar detta: