Kategoriarkiv: Val 2018

Vad får ”valfriheten” egentligen kosta?

Debatten om det rimliga i att från Mora kommuns sida förorda en etablering av en friskola, helt i strid med den konsekvensbeskrivning För- och grundskole-förvaltningen presenterat fortsätter.

Den 4 april publicerades vår ursprungliga debattartikel i Dalademokraten och på Dalademokratens webb och den 6 april i Mora Tidning (och först den 10 april på DTs webb). Läs vår debattartikel här»

Den 11 april publicerades Moraalliansens svar på vår debattartikel i Mora Tidning och på DTs webb. Läs Moraalliansens svar här»

Idag den 12 april har vi skickat in följande replik på Moraalliansens artikel:


Konsekvenser av en fristående 7-9-skola: 

Vad får ”valfriheten” egentligen kosta?

REPLIK på debattartikeln ”Inte säkert att friskolan skulle kosta 13 miljoner” den 11 april.

Vi Socialdemokrater har aldrig haft något att invända mot de många fristående förskolorna i Mora och vi har i några fall aktivt verkat för entreprenadform i äldreomsorgen, i andra fall avrått. Alternativa driftformer kan i rätt sammanhang och med rätt förutsättningar både vara kvalitetsmässigt och ekonomiskt försvarbart.

Det enda vi önskar är ordning och reda och rimliga förutsättningar att organisera och bedriva en kostnadseffektiv skolverksamhet med hög kvalitet, med målet att ge ALLA våra barn bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan!

Det är ju förväntat att den sk Moraalliansen, åtminstone M, KD, L och C, bejakar tanken på ”privata alternativ”. Morapartiets motiv för att inte ta till sig för- och grundskoleförvaltningens slutsatser är mer oklara. De borgerliga partierna lever ju i övertygelsen att möjligheten att få välja huvudman och ”konkurrens” mellan skolor är viktigare än att ge den kommunala skolan de bästa förutsättningarna att klara sitt uppdrag.

Och det är OK!

Men förneka för den skull inte att denna er ideologiska övertygelse i det här fallet faktiskt kostar skattebetalarna stora pengar, försvårar lärarrekrytering och innebär svåra utmaningar för planering och utveckling av den kommunala skolan.

Förvaltningens beräkning av merkostnaderna på 13 miljoner för kommunens skolverksamhet är dessutom en försiktig beräkning. Merkostnaden riskerar att bli högre.

Har Moraalliansen andra beräkningar som motsäger detta är det nog dags att presentera dem! I annat fall måste vi förutsätta att Moraalliansen litar på förvaltningens beräkning och därför är beredd att öka skolans kostnader med 13 miljoner för att erbjuda ”valfrihet” till 180 av våra ca 700 högstadieelever, alternativt möta det med besparingar. I så fall på vad?

Johan Morell (S)
2:e vice ordförande För- och grundskolenämnden

Karin Lübeck (S)
ledamot För- och grundskolenämnden

Lennart Sohlberg (S)
oppositionsråd

33 kandidater och 33 prioriterade frågor för Mora

Emma-Lennart-Anna-Carin-Ajdoan

Emma Ljudén, Lennart Sohlberg och Anna-Carin Rydstedt toppar tillsammans med Ajdoan Muliqi (infällda bilden) Socialdemokraternas lista till kommunvalet i Mora.

Socialdemokraterna i Mora ställer upp med 33 kandidater i valet till kommunfullmäktige. Detta blev klart vid partiets årsmöte den 12 mars. Samtidigt fastställdes partiets valplattform för Mora som bland annat lyfter fram 33 prioriterade frågor som Socialdemokraterna kommer att ta itu med om man vinner valet.

Partiets valplattform har fått namnet ”Se vägen framåt”. Relativt stort fokus ligger på samhälls- och utvecklingsfrågor, liksom kommunens roll som arbetsgivare. Men givetvis har skola, äldreomsorg, kultur och hållbarhetsfrågorna hög prioritet bland de 33 frågor Socialdemokraterna särskilt lyfter fram.

I listan på kandidater till kommunfullmäktige återfinns givetvis flera som idag återfinns i kommunfullmäktige. De två förstanamnen är oförändrade, det är oppositionsrådet Lennart Sohlberg, som fortsatt är partiets kommunalrådskandidat, och Anna-Carin Rydstedt. Men redan på tredje och fjärde plats återfinns två av partiets nya namn, Ajdoan Muliqi och Emma Ljudén.

Bland de 21 första namnen på listan är inte mindre än sju nya eller kraftigt uppflyttade jämfört med föregående val.

Yngst på listan är Johanna Karlén, 20, och äldst är partiveteranen Arne Pettersson, 81, som även kandiderar till riksdagen.

Så här ser hela listan ut:

 1. Lennart Sohlberg, Morkarlby
 2. Anna-Carin Rydstedt, Risa
 3. Ajdoan Muliqi, Utmeland
 4. Emma Ljudén, Noret
 5. Gunnar Nilsson, Hånåkni
 6. Karin Blomberg Lübeck, Öna
 7. Per Göransson, Noret
 8. Bigitta Sohlberg, Morkarlby
 9. Johan Morell, Östnor
 10. Eva Johansson, Kråkberg
 11. Gösta Frost, Selja
 12. Elina Kisnis, Sollerön
 13. Hasan Kizil, Morkarlby
 14. Anna-Riekje Niburg, Hånåkni
 15. Johanna Karlén, Noret
 16. Karolina Treson, Vattnäs
 17. Maria Matsson, Våmhus
 18. Olle Erlands, Noret
 19. Nice Mattsson, Utmeland
 20. Jons Ingemar Larsson, Noret
 21. Monica Erlands, Noret
 22. Isa Bozdogan, Noret
 23. Sofia Jonasson, Venjan
 24. Arne Pettersson, Morkarlby
 25. Lisa Nilsson, Hånåkni
 26. Inge Tomth, Kristineberg
 27. Åsa Hinders, Östnor
 28. Folke Thelin, Oxberg
 29. Lizzy Gullo, Våmhus
 30. Sonja Lindgren, Sollerön
 31. Johan Olsson, Våmhus
 32. Linnea Kax, Noret
 33. Majvor Hellström Mases, Kättbo

 

Föreslå kandidater till kommunfullmäktige

Som medlem i Socialdemokraterna i Mora har du rätt att föreslå kandidater till kommunfullmäktigevalet 2018. Detta gör du enklast med hjälp av vårt webbformulär, eller så mailar du direkt till valberedningen som tar emot alla förslag.

Vare sig du är medlem eller ej kan du också tipsa oss om personer som delar socialdemokratins värderingar (kanske du själv?) som du tror skulle kunna/vilja bli politiskt aktiv. Skicka då dessa tips direkt till valberedningen.

Senast den 15 januari 2018 vill vi ha in dina förslag!

På årsmötet den 12 mars 2018 beslutar sedan medlemmarna vilka kandidater som ska representera Socialdemokraterna i Mora i kommunfullmäktigevalet den 9 september.