Kategoriarkiv: Skolan

Vad får ”valfriheten” egentligen kosta?

Debatten om det rimliga i att från Mora kommuns sida förorda en etablering av en friskola, helt i strid med den konsekvensbeskrivning För- och grundskole-förvaltningen presenterat fortsätter.

Den 4 april publicerades vår ursprungliga debattartikel i Dalademokraten och på Dalademokratens webb och den 6 april i Mora Tidning (och först den 10 april på DTs webb). Läs vår debattartikel här»

Den 11 april publicerades Moraalliansens svar på vår debattartikel i Mora Tidning och på DTs webb. Läs Moraalliansens svar här»

Idag den 12 april har vi skickat in följande replik på Moraalliansens artikel:


Konsekvenser av en fristående 7-9-skola: 

Vad får ”valfriheten” egentligen kosta?

REPLIK på debattartikeln ”Inte säkert att friskolan skulle kosta 13 miljoner” den 11 april.

Vi Socialdemokrater har aldrig haft något att invända mot de många fristående förskolorna i Mora och vi har i några fall aktivt verkat för entreprenadform i äldreomsorgen, i andra fall avrått. Alternativa driftformer kan i rätt sammanhang och med rätt förutsättningar både vara kvalitetsmässigt och ekonomiskt försvarbart.

Det enda vi önskar är ordning och reda och rimliga förutsättningar att organisera och bedriva en kostnadseffektiv skolverksamhet med hög kvalitet, med målet att ge ALLA våra barn bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan!

Det är ju förväntat att den sk Moraalliansen, åtminstone M, KD, L och C, bejakar tanken på ”privata alternativ”. Morapartiets motiv för att inte ta till sig för- och grundskoleförvaltningens slutsatser är mer oklara. De borgerliga partierna lever ju i övertygelsen att möjligheten att få välja huvudman och ”konkurrens” mellan skolor är viktigare än att ge den kommunala skolan de bästa förutsättningarna att klara sitt uppdrag.

Och det är OK!

Men förneka för den skull inte att denna er ideologiska övertygelse i det här fallet faktiskt kostar skattebetalarna stora pengar, försvårar lärarrekrytering och innebär svåra utmaningar för planering och utveckling av den kommunala skolan.

Förvaltningens beräkning av merkostnaderna på 13 miljoner för kommunens skolverksamhet är dessutom en försiktig beräkning. Merkostnaden riskerar att bli högre.

Har Moraalliansen andra beräkningar som motsäger detta är det nog dags att presentera dem! I annat fall måste vi förutsätta att Moraalliansen litar på förvaltningens beräkning och därför är beredd att öka skolans kostnader med 13 miljoner för att erbjuda ”valfrihet” till 180 av våra ca 700 högstadieelever, alternativt möta det med besparingar. I så fall på vad?

Johan Morell (S)
2:e vice ordförande För- och grundskolenämnden

Karin Lübeck (S)
ledamot För- och grundskolenämnden

Lennart Sohlberg (S)
oppositionsråd

En skolplan för framtiden

Skolan lägger grunden i samhällsbygget. Välutbildade och välinformerade medborgare är en förutsättning för en väl fungerande demokrati och demokratin måste hela tiden återskapas och byggas. 

Skolan är också samhällets erbjudande till individen att utveckla sina möjligheter och skapa ett gott liv. Därför vill Socialdemokraterna i Mora prioritera och kraftsamla Moras resurser för att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete av skolan. I det arbetet vill vi samarbeta med andra politiska partier, professionen, eleverna, föräldrarna, forskarna och civilsamhället.

Vi har inte alla svaren nu men vi vet vad vi vill med skolan i Mora och det har vi formulerat i ”Skolplan för Mora kommun – En kunskapsskola med höga resultat”. Skolplanen omfattar skolans alla verksamheter och förskola till och med årskurs 9.

Socialdemokraterna i Mora har flera arbetsgrupper igång som arbetar med att ta fram idéer och förslag för att utveckla politiken i Mora.

Grupperna arbetar bland annat med

  • Hållbar tillväxt och utveckling – bostadsbyggande, infrastruktur, näringsliv och miljö
  • Livskvalité för alla – trygghet, omsorg, äldrevård, integration, kultur och folkhälsa
  • Kommunen som attraktiv arbetsgivare – heltid/deltid, arbetsmiljö, lönebildning

Men först ut är Moras socialdemokrater alltså i en av partiets verkliga hjärtefrågor: Skolan.

– En av våra grundbultar är att lärarna måste få arbeta mer med sitt huvudsakliga uppdrag, att undervisa, säger Socialdemokraternas Johan Morell. Tid med elever och pedagogisk utveckling ska prioriteras före administration.

Ett av förslagen handlar om att högstadieskolorna i Mora på sikt bör sammanföras till en enhet, för att bland annat skapa bättre lårmiljöer, främja lärarnas samverkan och kollegiala lärande och frigöra lokaler för att förbättra mellanstadieelevernas situation.

Du hittar Socialdemokraternas skolplan här »

En rejäl satsning på lärarna

Investera_i_lärarna_mora-page001

Nu satsar vi rejält på lärarnas lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling, liksom på att göra läraryrket och lärarutbildningen attraktivare. Det handlar om en förstärkning på knappt 7 miljoner i ökat förhandlingsutrymme för lärarfacken, bara i Mora. Till det kommer satsningar på att begränsa administration och stärka skoledarnas pedagogiska uppdrag.

Läs mer om förslagen här» eller hämta PDF-filen som beskriver förslaget och dess bakgrund.