Kategoriarkiv: Rikspolitik

Mora-motioner till Socialdemokraternas kongress 2017

Socialdemokraternas medlemmar i Mora har varit flitiga med att skriva och lämna in motioner till Socialdemokraternas stor partikongress i Göteborg i april 2017.

De handlar om den partiinterna demokratiska processen, hur väl Sverige är rustat att stå emot olika attacker på demokratin, bättre möjligheter att arbeta med EU-projekt, bristen på regional ekonomisk balans, samt förslag för att stärka Sveriges lärarkår.