Kategoriarkiv: Partiet

Med sikte på framtiden

Socialdemokraternas förslag till kommunplan för 2022

Här är det förslag till budgetramar/kommunplan för 2022 som vi socialdemokrater kommer att lägga fram på kommunfullmäktige på måndag den 21 juni.

Några ”höjdpunkter”:

 • Mer pengar (än majoriteten) till socialnämnden för att, förutom att möta ökade behov, även förbättra arbetsmiljön och kvalitén i äldreomsorgen
 • Mer pengar till tekniska nämnden för bättre snöröjning av gång- och cykelvägar och hållbar skötsel av grönområden, parker och planteringar
 • Mindre pengar till kommunstyrelsen och ”centrala potter”
 • Mer till investeringar i underhållet av gator och vägar, även här med prioritet på gång- och cykelvägar
 • Avsatt investeringsmedel om kommunen skulle tvingas medfinansiera en säker gång- och cykelvägspassage under järnvägen mellan södra Noret och Sanda.

Utöver det vill vi, inom ramarna för befintlig verksamhet:

 • Utreda och föreslå åtgärder för att minska barngruppernas storlek inom barnomsorgen från och med 2023
 • Utreda renoverings- och underhållsbehov i lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid, samt ta fram investerings- och driftkostnader för att genomföra nödvändiga åtgärder inför kommande kommunplaneprocesser
 • Uppdra till Kommunstyrelsen att prioritera en utökad samplanering av framtida äldreboenden och förskolor i framtida plan- och utvecklingsprojekt
 • Utveckla strukturer och aktiviteter som ger barn och unga möjlighet till reellt demokratiskt inflytande i såväl vardagsnära frågor som kommunens långsiktiga utveckling

Hela vårt förslag kan du ladda ner som en PDF-fil här»

Första maj 2021

Kamrater!

För andra året i rad har vi, av omständigheter ingen mänsklig förmåga råder över, tvingats hälla vårt Första maj-firande digitalt och på distans.

Tillsammans med vårt partidistrikt och länets alla arbetarekommuner har vi genomfört ett digitalt förstamaj-tåg genom hela dalarna, från norr till söder. Du kan återuppleva det ca 1 timme långa arrangemanget via denna länk.

Vi har också spelat in var sin videohälsning som du kan ta del av här nedan.

Nästa år hoppas vi verkligen att vi åter ska kunna samlas under fanorna och tåga på traditionellt vis genom Mora. Det behöver vi, det behöver Mora, Dalarna och Sverige. En stark socialdemokratisk rörelse som syns och hörs inför valet 2022!

Magnus Sundberg, ordförande
Lennart Sohlberg, oppositionsråd

Magnus Sundbergs första maj-hälsning:

Lennart Sohlbergs första maj-hälsning

Ministermöte om hög musik

Fredagen den 4 september deltog vårt oppositionsråd Lennart Sohlberg i ett möte med civilminister Mikael Damberg, ansvarig för polisväsendet och därmed den i Mora så aktuella ”hög musik”-frågan. Mötet kom till stånd efter ett initiativ av Lennart i partidistriktets verkställande utskott i början av augusti.

Problemet är inte isolerat till Mora och Dalarna. Inrikesminister Mikael Damberg fick under en timme fick lyssna på och diskutera frågan om hög musik med representanter för partidistrikten i både Dalarna och Värmland. Ett digitalt möte givetvis.

Tre kommunrepresentanter från vardera länet beskrev hur problemet faktiskt ser ut våra kommuner, hur kommunerna agerat och hur polisen lokalt beskriver problemen. Först fick vi rapporter från två av värmlandskommunerna. Från Dalarna var det Lennart Sohlberg från Mora, Hans Unander från Malung-Sälen och Nils-Erik Edlund från Vansbro som fick några minuter var att lägga ut texten i frågan.

Lennart beskrev i sammanfattning problemen i Mora för ministern på detta sätt:

 • Det handlar inte om ”ljudintresserade” ungdomar som behöver någonstans att få hålla till med sitt intresse. De här personerna vill helt enkelt höras och synas.
 • Det handlar inte bara om kortvariga ”drive-by”s, utan framför allt om längre stillastående ”spelningar”.
 • För de drabbade människorna upplevs detta som ren terror!
 • Ungdomarna verkar snarast simulerade av de reaktioner deras aktiviteter genererar.
 • Det handlar inte om några vanliga uppumpade Biltema-stereos, utan om ljudanlägningar värdiga en större utomhusarena med oerhörda volymresurser.

Problemen är likartade i alla drabbade kommuner, även om det i flera fall mer handlade om störningar från rullande bilar, som delvis kunnat lösas med avstängning av vissa gator nattetid. De problem vi tydligt sett i Mora med stillastående fordon på allmänna parkeringar, och därmed ännu högre ljudvolymer och under längre sammanhängande tid, verkade inte lika vanliga.

I den efterföljande diskussionen blev det uppenbart för inrikesminister Damberg att den bild han får centralt i polismyndigheten om möjligheterna att lagföra denna typen av fridstörare skiljer sig från den bild vi förmedlade från kontakter med lokala och regionala polisrepresentanter. Något han såg allvarligt på.

Vi var också flera som betonade att det är en sak att polisen behöver få fungerande verktyg att lagföra dessa fridstörare, men också att det verkligen finns poliser ute i kommunerna som kan använda verktygen…

Enigheten mellan ministern och de deltagande partirepresentanterna var stor om att frågan behöver en snabb och effektiv lösning. Hur denna lösning ska se ut – föraransvar, ägaransvar, möjlighet att beslagta bilar eller utrustning – det kommer regeringen behöva titta på.

– Jag tror att vi gemensamt lyckades förmedla till inrikesministern hur allvarligt problemet faktiskt är, säger Lennart Sohlberg, och att det faktiskt behövs en fungerande lösning snabbt!

I spåren av detta kommer fler möten och uppvaktningar från Dalarnas Kommunförbund och landshövdingarna i Dalarna och Värmland. Damberg var dock angelägen att ha fått den här lägesbilden från lokala S-företrädare, innan de mer ”officiella” uppvaktningarna tar vid.