Kategoriarkiv: Näringsliv

Mora behöver flygtrafik!

Mora behöver sin flygplats. Den är en viktig knutpunkt för besöksnäringen och en viktig pusselbit i utvecklingen av Mora lasarett och dess status som akutsjukhus. Inte bara för att flygplatsen blir bas för länets ambulanshelikopter utan också för möjligheten att flyga in och ut patienter, organ och läkarteam i samband med livsviktiga organtransplatationer.

Men den är i en globaliserad värld också livsviktig för vårt ”traditionella” näringsliv inom tillverkning, skog och trä. Med mindre lokalt ägande och ökat exportberoende behöver företagen enkelt kunna skicka ut sina säljare och bjuda hit sina kunder och – i vissa fall – bolagsledningar

Hur gärna man än vill funkar det inte i dessa fall med 3,5-4 timmars tågresa. Därför behövs det reguljär flygtrafik på Mora-Siljan Flygplats!

Vår flygplats betjänar i praktiken de fem nordligaste kommunerna i Dalarna, Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälen. Ett landområde större än Stockholms och Uppsala län tillsammans, med en inhemsk befolkning på drygt 50.000 invånare.

Många av företagen i regionen är för sin lokalisering helt beroende av tillgång till snabba och tillförlitliga förbindelser med utlandet. Det handlar om att kunna ta sig från Mora och befinna sig i London, Paris eller Berlin strax efter lunch, och helst tvärt om.

Sedan den 6 mars i år saknar Mora-Siljan reguljär flygtrafik till Arlanda. Flera exportberoende företag har allvarligt funderat på sin lokalisering. En permanent nedlagd reguljär flygtrafik mellan Mora och Arlanda riskerar att få stora konsekvenser för sysselsättningen på sikt, framför allt på tjänstemannasidan, då företagen ser sig tvingade att lokalisera säljavdelningar, administration och ledningsfunktioner till orter med enklare tillgång till internationella förbindelser.

Nu har AB Dalaflyget upphandlat trafik som kan börja vid månadsskiftet oktober/november om Mora kommun vid sitt fullmäktigesammanträde den 26 oktober beslutar att medfinansiera denna flygtrafik med en årlig kostnad av knappt 5 miljoner under fyra år.

Man kan naturligtvis argumentera kring det motsägelsefulla i att satsa 5 miljoner årligen på att upprätthålla flygtrafik, i ett läge när kommunens skola och omsorg dras med underskott på 30-35 miljoner. Min, och de flesta morapolitikers uppfattning är dock att utan fortsatt flygtrafik mellan Mora och Arlanda så riskerar vi att tappa mycket mer i årliga skatteintäkter på grund av minskad sysselsättning, kompetensflykt och minskad attraktionskraft för besöksnäringen och företagsetableringar.

Långsiktigt arbetar vi både i kommunen och via våra riksdagsledamöter för att Mora-Siljan Flygplats ska beläggas med så kallad trafikplikt. Därmed skulle vår flygplats, liksom Sveg och en rad andra små flygplatser i inlandet från Värmland och norrut, omfattas av Trafikverkets upphandling av flygtrafik från 2019. En förutsättning för att lyckas med detta är att flygplatsen idag har reguljärtrafik. Utan trafik är chansen noll!

Ur denna synvinkel ska kommunens insats på knappt 5 miljoner per år i fyra år, också ses som en investering i möjligheten att i framtiden kunna upprätthålla flygtrafik utan kostnader för kommunen.

De Socialdemokratiska dalariksdagsmännen har lagt en motion (2015/16:614) i Riksdagen med krav på att Mora-Siljan Flygplats ska beläggas med trafikplikt. En viktig motion, som jag för Moras skull hoppas kommer att samla en bred riksdagsmajoritet.

Lennart Sohlberg
Oppositionsråd (S)