Kategoriarkiv: Näringsliv

Flyget Mora-Arlanda stoppas!

I dag den 1 februari blev det officiellt att Trafikverket med i princip omedelbar verkan ”lyckats” stoppa trafiken på flyglinjen Mora-Arlanda. Teoretiskt kan operatören (AIS/Direktflyg) fortsätta flyga men då utan avtal och ersättning från Dalaflyg/Mora kommun och då går inte affären ihop för dem. Av hänsyn till passagerare som bokat biljetter kommer dock AIS/Direktflyg att flyga februari månad ut, men fr o m 1 mars är det alltså helt slut!

Frågan har manglats en längre tid då Trafikverket stämt operatören för avtalsbrott i och med att de haft ett till avtal (vårt) på den av Trafikverket avtalade och upphandlade linjen Sveg-Arlanda. De höll inne en del av ersättningen till AIS/Direktflyg i avvaktan på domstolens utslag.

I december kom så avgörandet i Falu Tingsrätt som gav Trafikverket rätt. Det krävde därför omedelbar ”rättelse” från AIS/Direktflyg. Något överklagande har inte varit aktuellt då Trafikverket i så fall fortsatt kunnat hålla inne del av sin ersättning till AIS/Direktflyg, vilket bolaget i fråga inte skulle klara av ekonomiskt.

Från Mora och Dalaflyget har vi vädjat om en respit med trafikstoppet allra minst till mitten på mars för att dels försöka hitta en annan lösning för att upprätthålla trafiken, dels ge Dalaflyget en möjlighet att avveckla personal och ändra leverantörsbeställningar, mm. Våra vädjanden har tyvärr helt ignorerats av Trafikverket!

Därför blir det totalstopp i trafiken fr o m 1 mars!

Vår just nu enda väg ut ur detta är att regeringen via regleringsbrev ser till att linjen Mora-Arlanda beläggs med trafikplikt. Trafikverket kommer inte att föreslå det på eget initiativ. Inte från 25 oktober 2019 då nästa trafikperiod börjar, och absolut inte nu!

Trafikverket hävdar att Mora inte uppfyller kriterierna för trafikplikt. Inte ens om vi räknar in norra Dalarna. Där har vi alltså olika uppfattning om hur kriterierna borde tolkas. Men eftersom det är Trafikverket som satt ihop kriterierna anser de att de därmed också har tolkningsföreträde… Vidare så hänvisas till att tilldelningen inte är tillräcklig för att fler skulle få trafikplikt då medlen i Trafikverkets budget i så fall inte skulle räcka.

Den enda lösningen som återstår är alltså att regeringen beslutar att det ska vara trafikplikt på linjen Mora-Arlanda i ett regleringsbrev till Trafikverket. Viljan från S-ministrarna finns, men frågan är inte helt enkel att hantera politiskt…

Arbetet med att försöka få till en lösning på detta sätt har ju också pågått en längre tid, men kommer nu att intensifieras än mer! Region Dalarna, Landstinget och våra riksdagsmän jobbar intensivt med detta tillsammans med oss i Mora.

Hur länge trafikstoppet kommer att vara finns det i dagsläget inga svar på. Detta kan mycket väl bli den spik i kistan som leder till en avveckling av Mora flygplats och i förlängningen även Dalaflyget, men vi kommer att kämpa för att så inte ska bli fallet!

Läs mer här:

http://www.dt.se/dalarna/mora/trafikverket-satter-stopp-for-flyg-till-mora

http://www.mora.se/Miljo–trafik/Nyheter-Miljo–trafik/Reguljarflyget-till-Siljan-Mora-flygplats-stoppas/

Påverka framtidens Mora

Kommunen har nyss presenterat ett förslag till långsiktiga riktlinjer för utvecklingen av de centrala delarna av Mora (se karta), en så kallad fördjupad översiktsplan. Förslaget är öppet för diskussion och förslag från alla medborgare i Mora till och med den 31 maj 2017.

Nu kan du anmäla dig till våra studiecirklar utifrån vilket geografiskt område (1, 2, 3, se karta) som du är mest intresserad av:

  1. Centrum, Saxnäs,Tingsnäs, Broåkern, Prästholmen och Hemus friluftsområde, Sandängarna, Tuvan, Öna, Östnor, Kråkberg.
    Start tisdag 18 april kl 19.00 (Ledare: Anna-Carin Rydstedt)
  2. Noret, Rödmyren, Hindriksheden, Noret Norra.
    Start torsdag 20 april kl 19.00 (Ledare: Gösta Frost)
  3. Morkarlby, Canada, Hemus, Hånåkni, Utmeland, Vinäs.
    Start torsdag 20 april kl 19.00 (Ledare: Lennart Sohlberg)

Varje studiecirkel omfattar fem träffar. Vid stort intresse kan grupperna komma att delas efter deltagarnas intresse.

Anmäl dig till ABF
på tel 0250-121 85
senast den 11 april.

Mora behöver flygtrafik!

Mora behöver sin flygplats. Den är en viktig knutpunkt för besöksnäringen och en viktig pusselbit i utvecklingen av Mora lasarett och dess status som akutsjukhus. Inte bara för att flygplatsen blir bas för länets ambulanshelikopter utan också för möjligheten att flyga in och ut patienter, organ och läkarteam i samband med livsviktiga organtransplatationer.

Men den är i en globaliserad värld också livsviktig för vårt ”traditionella” näringsliv inom tillverkning, skog och trä. Med mindre lokalt ägande och ökat exportberoende behöver företagen enkelt kunna skicka ut sina säljare och bjuda hit sina kunder och – i vissa fall – bolagsledningar

Hur gärna man än vill funkar det inte i dessa fall med 3,5-4 timmars tågresa. Därför behövs det reguljär flygtrafik på Mora-Siljan Flygplats!

Vår flygplats betjänar i praktiken de fem nordligaste kommunerna i Dalarna, Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälen. Ett landområde större än Stockholms och Uppsala län tillsammans, med en inhemsk befolkning på drygt 50.000 invånare.

Många av företagen i regionen är för sin lokalisering helt beroende av tillgång till snabba och tillförlitliga förbindelser med utlandet. Det handlar om att kunna ta sig från Mora och befinna sig i London, Paris eller Berlin strax efter lunch, och helst tvärt om.

Sedan den 6 mars i år saknar Mora-Siljan reguljär flygtrafik till Arlanda. Flera exportberoende företag har allvarligt funderat på sin lokalisering. En permanent nedlagd reguljär flygtrafik mellan Mora och Arlanda riskerar att få stora konsekvenser för sysselsättningen på sikt, framför allt på tjänstemannasidan, då företagen ser sig tvingade att lokalisera säljavdelningar, administration och ledningsfunktioner till orter med enklare tillgång till internationella förbindelser.

Nu har AB Dalaflyget upphandlat trafik som kan börja vid månadsskiftet oktober/november om Mora kommun vid sitt fullmäktigesammanträde den 26 oktober beslutar att medfinansiera denna flygtrafik med en årlig kostnad av knappt 5 miljoner under fyra år.

Man kan naturligtvis argumentera kring det motsägelsefulla i att satsa 5 miljoner årligen på att upprätthålla flygtrafik, i ett läge när kommunens skola och omsorg dras med underskott på 30-35 miljoner. Min, och de flesta morapolitikers uppfattning är dock att utan fortsatt flygtrafik mellan Mora och Arlanda så riskerar vi att tappa mycket mer i årliga skatteintäkter på grund av minskad sysselsättning, kompetensflykt och minskad attraktionskraft för besöksnäringen och företagsetableringar.

Långsiktigt arbetar vi både i kommunen och via våra riksdagsledamöter för att Mora-Siljan Flygplats ska beläggas med så kallad trafikplikt. Därmed skulle vår flygplats, liksom Sveg och en rad andra små flygplatser i inlandet från Värmland och norrut, omfattas av Trafikverkets upphandling av flygtrafik från 2019. En förutsättning för att lyckas med detta är att flygplatsen idag har reguljärtrafik. Utan trafik är chansen noll!

Ur denna synvinkel ska kommunens insats på knappt 5 miljoner per år i fyra år, också ses som en investering i möjligheten att i framtiden kunna upprätthålla flygtrafik utan kostnader för kommunen.

De Socialdemokratiska dalariksdagsmännen har lagt en motion (2015/16:614) i Riksdagen med krav på att Mora-Siljan Flygplats ska beläggas med trafikplikt. En viktig motion, som jag för Moras skull hoppas kommer att samla en bred riksdagsmajoritet.

Lennart Sohlberg
Oppositionsråd (S)