Kategoriarkiv: Landstingspolitk

Första maj-firandet 2018

Snart är det dags för arbetarrörelsens högtidsdag Första Maj!

På grund av förväntat rikligt regn och och kall väderlek blir det ingen demonstrationståg. Istället samlas vi på Moraparken kl 11.30 för tal,  samvaro och underhållning av musikkåren

ALLA är välkomna att manifestera under årets paroll ”Tillsammans för trygghet”.

Program:

11.30 Möte i Stora salen, Moraparken.

Talare:

Oppositionsråd Lennart Sohlberg, SSU-distriktets Johanna Karlén, samt ordföranden i hälso- och sjukvårdsberedningen Norra Dalarna Bigitta Sohlberg.

 

Nyårshälsning

Så är det omtumlande året 2015 till ända. Kriget och terrorn i vår omvärld har rasat vidare, med resultatet att antalet människor på flykt i eller genom Europa är det högsta sedan andra världskriget.

I Sverige har den S-ledda regeringen tvingats regera på en borgerlig budget, decemberöverenskommelsen revs upp av KD och det politiska debattklimatet nått nya lågvattenmärken.

Samtidigt har regeringen genomfört svåra och nödvändiga, men i vissa fall omänskliga beslut om inskränkningar i den svenska flyktingpolitiken, när våra myndigheter kortsiktigt inte längre klarar att hantera den relativt stora mängd människor som söker en fristad i Sverige.

Jag kan för egen del till nöds acceptera en del av den ”signalpolitik” man ägnat sig åt när det gäller införandet av tillfälliga uppehållstillstånd, inre gränskontroller och liknande. Självklart gjorde den tidigare, och jämfört med övriga EU-länder, generösa inställningen att Sverige föreföll extra lockande som mål för många människor på flykt. I kombination med en exceptionell ökning av antalet människor på flykt blev uppgiften för de svenska myndigheterna att möjliggöra en rättssäker asylprocess och ett värdigt mottagande under hösten övermäktig. Det kunde behövas ett ”andrum” för att rigga mottagningen effektivare. Det har jag förståelse för.

Men när vi nu, med kravet på ID-kontroll för inresa i Sverige, faktiskt omöjliggör för vissa människor att ens få sina asylskäl prövade här, då har det gått för långt! Det är de facto en inskränkning av asylrätten som vi dessutom överlåter till icke statliga tjänstemän att verkställa. Det är varken rättssäkert eller värdigt Sverige och måste omgående omprövas!

Landstingspolitiken

I landstingspolitiken har debatten och utmaningarna handlat om hur man på tre år ska dra ner landstingets kostnader med 700 miljoner genom att bland annat koncentrera vissa delar av specialistvården, bland annat till Mora, samtidigt som man måste få en kostnadseffektivare primärvård, utan att riskera kvalité och patientsäkerhet.

”Hatobjektet” bland delar av läkarkåren och vissa borgerliga partier, ambulanshelikoptern, startar sin Mora-baserade verksamhet på nyåret. Fler och fler landsting ansluter sig till det av Dalarna och Värmland startade kommunförbundet Svensk Luftambulans och satsningen kommer med stor sannolikhet inom några år visa sig bli en både lönsam och, för likvärdig sjukvård, självklar investering.

Kommunpolitiken

I Mora har vi nu ett år av oppositionspolitik bakom oss. Vi har lämnat in ett antal motioner, vi har ställt interpellationer och frågor och vi lade i juni en egen kommunplan, som i sina huvuddrag blev majoritetens slutliga budget för 2016, fast det kommer de aldrig att erkänna…

Vi har några gånger haft anledning att i debatter kritisera majoritetens sätt att hantera processer och beslut, men tyvärr haft svårt att få gehör för detta. Exempelvis när det gäller centrumutvecklingen och driftformerna för det kommande äldreboendet.

Men vi har också i ett antal viktiga frågor arbetat för konstruktiva samförståndslösningar i för Mora viktiga långsiktiga frågor, utan att för den skull lägga oss platt för majoritetens förslag eller sätt att hantera frågorna. Exempelvis flygtrafiken på Mora-Siljans flygplats, flytten av skattekontoret, VA-planläggningen och själva byggandet av ett nytt särskilt boende.

Medialt är det tyvärr ofta svårt att nå ut, såväl redaktionellt som med insändare/debattartiklar. Mora Tidning har valt att i princip lägga ner bevakningen av våra fullmäktigesammanträden och på insändarsidan trängs det lokala materialet till stor del ut av insändare från andra delar av länet och DTs ledarredaktions sk ”krönikor”.

Framtiden ljusnar!

Men nu blickar vi framåt och det finns ljuspunkter att se fram emot. Regeringen får nu äntligen regera med en egen budget som grund. Det kommer att märkas i form av bättre A-kassa, en mänskligare sjukförsäkring, lägre skatter på framför allt de lägsta pensionerna och en rättvisare fördelningspolitik.

Sveriges ekonomi går just nu bättre än på länge och arbetslösheten sjunker, speciellt bland unga! Delvis tack vare flyktingmottagandet. De pengar som på olika sätt satsas där omsätts ju i Sverige och bidrar till att få fart på hjulen. Flyktingboenden och migrationsverket behöver personal, fler människor ger ökad handel, vilket skapar nya arbetstillfällen, osv.

 

Med dessa rader vill jag tacka alla medlemmar och våra förtroendevalda för support och engagemang i en ovanlig politiskt situation, i världen, Sverige, Dalarna och Mora. De socialdemokratiska värderingarna – frihet, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde – är viktigare att lyfta fram än på mycket länge!

Jag vill slutligen passa på att önska alla och envar ett riktigt

Gott Nytt År!

Lennart Sohlberg
ordförande

Förslaget till besparingar inom Landstinget

Tisdag den 26 maj kl 19.00 har vi ett extra medlemsmöte med anledning av landstingets sparbeting och det nu föreliggande sparförslaget. Bland annat medverkar landstingsrådet Gunnar Barke.

Den 1 juni ska landstingsstyrelsen ta ställning och två veckor senare kommer landstingsfullmäktige att fatta beslut i ärendet. Nu föreliggande förslag hanterar bara omkring hälften av det totala sparbetinget på omkring 300 miljoner på årsbasis. Framåt hösten kommer en fördjupad tjänstemannagenomlysning att presentera ytterligare förslag som mer tar sikte på landstingets strukturella problem.

Mycket kan sägas och tyckas om olika enskilda delar i ”paketet”, men några övergripande tankar genomsyrar förslaget:

  • Primärvården rörs så lite som möjligt. Inga vårdcentraler försvinner! Endast några vårdcentralsfilialer föreslås läggas ner (ingen sådan finns i Mora-Orsa-Älvdalen). Syftet är främst att radikalt minska behovet av stafettläkare.
  • ”Sällansjukvård” centraliseras till kliniker med störst förutsättningar att bedriva vården med hög kvalitet och kostnadseffektivitet, samtidigt som vårdcentralerna tillförs mer specialistkompetens genom att sjukhusläkarna periodvis kommer att tjänstgöra på vårdcentralerna för att ytterligare minska behovet av stafettläkare.
  • Det finns också en tydlig ambition att hitta besparingsåtgärder som långsiktigt rustar landstinget att bättre kunna ta vara på den medicinska utvecklingen och därmed öka vårdkvalitén.

För Moras del blir konsekvenserna trots allt relativt begränsade:

  • Primärvården blir i stort sett intakt och kvalitén kan tom bli bättre med med färre stafettläkare och fler specialistläkare i ”rotationen” på vårdcentralen
  • Lasarettet föreslås visserligen bli av med gynekologiska operationer, men samtidigt görs en satsning på såväl kirurgen som ortopedin. Gynekologimottagningen berörs inte av förslaget!
  • Sett till den totala omfattningen av verksamheten sker inga dramatiska förändringar i Mora
  • Helikoptersatsningen i Mora ligger fast till stor nytta för möjligheterna till en likvärdig akutsjukvård i norra och västra Dalarna, liksom lasarettets attraktionskraft på kvalificerad personal
  • Svårast att värdera är konsekvenserna för psykiatrin i norra Dalarna. Kompetensen kommer att bli bättre i Mora, men hur tillgängligheten i våra grannkommuner påverkas är oklart.

Nedan finner du landstingsledningens pressinformation och en länk till en kortfattad presentation av tjänstemannaförslaget.

——-

Nu inleds den politiska processen 

Med anledning av den ekonomiska situationen i Landstinget Dalarna har landstingsdirektörerna och divisionscheferna fått i uppdrag att ta fram konkreta och ansvarfulla åtgärder till beslut.

Idag, 18 maj, under budgetberedningen där landstingsstyrelsens ordinarie ledamöter deltar, presenterade tjänstemannaledningen sina förslag till åtgärder gällande landstingets ekonomi. Det rör sig om ett drygt hundratal punkter där flertalet kan beslutas av tjänstemännen själva, men ungefär en tredjedel av dem kräver politiska beslut. Vi kommer nu i våra partier att påbörja en politisk process kring dessa förslag.

Under de kommande veckorna behandlar vi förslagen partiinternt, därefter kommer vi som politisk ledning att presentera vår rödgröna ståndpunkt.

Vi är beredda att ta fullt ansvar för den ekonomiska situation som landstinget nu befinner sig i. Det medför att vi är redo att fatta tuffa beslut. Vi kommer behöva göra stora förändringar, men med bibehållen patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Vi vill vara tydliga med att vi prioriterar ekonomin, patientsäkerheten och personalen.

Ingalill Persson (S)
Lena Olsson (V)
Mursal Isa (Mp)
Gunnar Barke (S)

Kortfattad presentation av tjänstemannaförslaget (PDF)