Category Archives: Kommunpolitik

Gott Nytt år!

Nu kan vi summera 2017 och lägga året till handlingarna. På ett nationellt plan har partiet och regeringen hanterat hot om misstroendevotum mot bl a försvarsminister Peter Hultqvist, hanterat det svajiga parlamentariska läget på ett lysande sätt, samt inför 2018 presenterat en stark budget med många bra reformer OCH ett rejält sparande för framtiden.

Detta, tillsammans med moderaternas och kristdemokraternas allt otydligare relation till SD, har också skakat om den borgerliga alliansen rejält. Betyget till Socialdemokraterna från väljarna har också varit gott och opinionssiffrorna ligger nu i närheten av valresultatet 2014.

I landstinget kan vi glädja oss åt en allt starkare ekonomi och rejäla satsningar på Mora lasarett. Stora investeringar i bland annat en ny vårdcentral är på gång. Urologimottagningen kommer att öppna igen på nyåret och BB-frågan ska utredas grundligt för att se om det nu finns förutsättningar att, med patientsäkerheten i fokus, åter öppna förlossningen i Mora.

I kommunen har vi slitit för att få gehör för vårt krav på att förbereda kommunen, ekonomiskt och organisatoriskt, för en framtid med en ökande andel äldre med behov av omsorg OCH fler unga med behov av förskola och skola, allt av hög kvalitet.

Utan att det egentligen framgår av några protokoll, eftersom våra förslag röstats ner, så pågår ändå ett antal halvhjärtade försök att se över lokalbehov, ekonomin i skolan och omsorgerna, samt kommunens organisation. Tyvärr är dessa försök inte tillräckligt förutsättningslösa för att ge oss några tydliga svar på hur kommunen ska möta framtidens utmaningar. Och när något utredningsförslag ändå gör det klamrar sig den politiska majoriteten fast i det gamla och motsätter sig förändringen.

Den kommunala politiken har också mycket rört sig kring plan- och infrastrukturfrågor. Bland annat har en fördjupad översiktsplan (FÖP) har varit ute på samråd, där vi som parti med hjälp av engagerade medlemmar och medborgare lämnade ett omfattande yttrande. FÖPen är tänkt att fastställas under 2018.

Ett antal andra mindre planer för såväl byggande, handel som industri har blivit klara under året. De flesta har haft vår välsignelse, men tyvärr lyckades vi inte stoppa planen för handel nordöst om rondellen vid Färnäs Kvarn. Den klubbades av fullmäktige den 18 december.

Projektet ”Genomfart Mora” har också, med vår medverkan, tagit allt fastare form under året och de sista planbesluten ska tas i början av 2018. Därefter ska arbetsplaner och projektering, samt upphandling göras. Om inget oförutsett inträffar kan sedan Trafikverket starta byggnationerna 2020 och slutföra dem 2022. Det kommer inte att lösa allt när det gäller trafiksituationen i Mora, men det kommer att bli mycket bättre – när det är klart…

Med varma jul- och nyårshälsningar
/Lennart Sohlberg

Annonser

Föreslå kandidater till kommunfullmäktige

Som medlem i Socialdemokraterna i Mora har du rätt att föreslå kandidater till kommunfullmäktigevalet 2018. Detta gör du enklast med hjälp av vårt webbformulär, eller så mailar du direkt till valberedningen som tar emot alla förslag.

Vare sig du är medlem eller ej kan du också tipsa oss om personer som delar socialdemokratins värderingar (kanske du själv?) som du tror skulle kunna/vilja bli politiskt aktiv. Skicka då dessa tips direkt till valberedningen.

Senast den 15 januari 2018 vill vi ha in dina förslag!

På årsmötet den 12 mars 2018 beslutar sedan medlemmarna vilka kandidater som ska representera Socialdemokraterna i Mora i kommunfullmäktigevalet den 9 september.

Så här ser vi på Moras framtid

I vårt yttrande föreslår vi bland annat att det bör byggas en bro för gång- och cykeltrafik mellan Noret och Sandängarna

Vi har i diskussioner på medlemsmöten och i studiecirklar samlat in synpunkter och förslag kopplade till förslaget till Fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Detta yttrande utgör inte en fullständig sammanställning av alla dessa förslag, utan detta är Socialdemokraternas prioriterade förslag till ändringar/kompletteringar av förslaget till Fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Inledningsvis redovisas lite kring våra funderingar inom olika avsnitt. Slutligen har vi sammanställt våra viktigaste förslag till förändringar i riktlinjerna för olika avsnitt/områden.

Den 31 maj levererade vi in vårt yttrande. Du kan läsa hela här (PDF)»

Själva förslaget som yttrandet hänvisar till hittar du här (PDF 11,7 Mb)»