Kategoriarkiv: Internationellt

Stimulerande samtal om utrikespolitiken

CTTxurFeTh+GfWAg80Hq%g

Ulla Gudmundson höll en stimulerande och lärorik föreläsning om idéerna i utrikespolitiken och ett lika stimulerande samtal kring utrikespolitiska frågor.

Under temat ”Idéernas kamp i utrikespolitiken” höll Ulla Gudmundson i onsdags (11 april) en intressant föreläsning kring olika idéers betydelse för konflikter och samarbete på den utrikespolitiska arenan, genom historien och fram till idag. Föreläsningen, som hölls på Mora Folkhögskola, följdes av ett engagerande samtal mellan Ulla och alla deltagare där många frågeställningar och funderingar kring utrikespolitiska frågor luftades.

Flera av deltagarna uttryckte att det finns ett stort behov av att lyfta blicken för att få andra perspektiv än de rent lokala och regionala som vi oftast brottas med i vardagen. Utrikespolitiken blir gärna enbart en slags kuliss, trots att den påverkar oss i lokalsamhället mer än vi tror. Inte bara som konsekvenser av krig i form av flyktingmottagande och integration, utan även säkerhetspolitik och handelspolitik skapar förutsättningar som både begränsar och skapar möjligheter i kommun- och landstingspolitiken.

Tack Ulla för en insiktsfull och engagerande kväll!

Idéernas kamp i utrikespolitiken 11 april

Rom, april 2010 – Ambassadör Ulla Gudmundsson på Statsekritarietets terass i Vatikanen med utsikt över Peterskyrkans fasad. Foto: Charlotta Smeds

Ulla Gudmundson är skribent och diplomat. Hon har bland annat varit  biträdande chef för Sveriges Natodelegation, analyschef i UD och Sveriges ambassadör i Vatikanen. Hon är författare till boiken ”Nato i närbild”, till skriften ”Västmodell i kris. Kampen om idéer i politiken” (Utrikespolitiska Institutet),  till skriften ”Idéernas kamp i säkerhetspolitiken” (Försvarsberedningen) och till en rad artiklar i media om utrikespolitik och idéer.

2011 fick hon det italienska Axel Munthepriset för skriften ”Påven Benedictus, kyrkan och världen”.
Onsdag (och inget annat) den 11 april kl 18.30 föreläser hon i Mora folkhögskolas aula på temat ”Idéernas kamp i utrikespolitiken”. Bland annat kommer det att handla om Nato- och flyktingfrågorna.
Alla är välkomna! Fri entré!
Arrangörer: Socialdemokraterna i Mora i samarbete med ABF Dala-Finnmark

Nyårshälsning

Så är det omtumlande året 2015 till ända. Kriget och terrorn i vår omvärld har rasat vidare, med resultatet att antalet människor på flykt i eller genom Europa är det högsta sedan andra världskriget.

I Sverige har den S-ledda regeringen tvingats regera på en borgerlig budget, decemberöverenskommelsen revs upp av KD och det politiska debattklimatet nått nya lågvattenmärken.

Samtidigt har regeringen genomfört svåra och nödvändiga, men i vissa fall omänskliga beslut om inskränkningar i den svenska flyktingpolitiken, när våra myndigheter kortsiktigt inte längre klarar att hantera den relativt stora mängd människor som söker en fristad i Sverige.

Jag kan för egen del till nöds acceptera en del av den ”signalpolitik” man ägnat sig åt när det gäller införandet av tillfälliga uppehållstillstånd, inre gränskontroller och liknande. Självklart gjorde den tidigare, och jämfört med övriga EU-länder, generösa inställningen att Sverige föreföll extra lockande som mål för många människor på flykt. I kombination med en exceptionell ökning av antalet människor på flykt blev uppgiften för de svenska myndigheterna att möjliggöra en rättssäker asylprocess och ett värdigt mottagande under hösten övermäktig. Det kunde behövas ett ”andrum” för att rigga mottagningen effektivare. Det har jag förståelse för.

Men när vi nu, med kravet på ID-kontroll för inresa i Sverige, faktiskt omöjliggör för vissa människor att ens få sina asylskäl prövade här, då har det gått för långt! Det är de facto en inskränkning av asylrätten som vi dessutom överlåter till icke statliga tjänstemän att verkställa. Det är varken rättssäkert eller värdigt Sverige och måste omgående omprövas!

Landstingspolitiken

I landstingspolitiken har debatten och utmaningarna handlat om hur man på tre år ska dra ner landstingets kostnader med 700 miljoner genom att bland annat koncentrera vissa delar av specialistvården, bland annat till Mora, samtidigt som man måste få en kostnadseffektivare primärvård, utan att riskera kvalité och patientsäkerhet.

”Hatobjektet” bland delar av läkarkåren och vissa borgerliga partier, ambulanshelikoptern, startar sin Mora-baserade verksamhet på nyåret. Fler och fler landsting ansluter sig till det av Dalarna och Värmland startade kommunförbundet Svensk Luftambulans och satsningen kommer med stor sannolikhet inom några år visa sig bli en både lönsam och, för likvärdig sjukvård, självklar investering.

Kommunpolitiken

I Mora har vi nu ett år av oppositionspolitik bakom oss. Vi har lämnat in ett antal motioner, vi har ställt interpellationer och frågor och vi lade i juni en egen kommunplan, som i sina huvuddrag blev majoritetens slutliga budget för 2016, fast det kommer de aldrig att erkänna…

Vi har några gånger haft anledning att i debatter kritisera majoritetens sätt att hantera processer och beslut, men tyvärr haft svårt att få gehör för detta. Exempelvis när det gäller centrumutvecklingen och driftformerna för det kommande äldreboendet.

Men vi har också i ett antal viktiga frågor arbetat för konstruktiva samförståndslösningar i för Mora viktiga långsiktiga frågor, utan att för den skull lägga oss platt för majoritetens förslag eller sätt att hantera frågorna. Exempelvis flygtrafiken på Mora-Siljans flygplats, flytten av skattekontoret, VA-planläggningen och själva byggandet av ett nytt särskilt boende.

Medialt är det tyvärr ofta svårt att nå ut, såväl redaktionellt som med insändare/debattartiklar. Mora Tidning har valt att i princip lägga ner bevakningen av våra fullmäktigesammanträden och på insändarsidan trängs det lokala materialet till stor del ut av insändare från andra delar av länet och DTs ledarredaktions sk ”krönikor”.

Framtiden ljusnar!

Men nu blickar vi framåt och det finns ljuspunkter att se fram emot. Regeringen får nu äntligen regera med en egen budget som grund. Det kommer att märkas i form av bättre A-kassa, en mänskligare sjukförsäkring, lägre skatter på framför allt de lägsta pensionerna och en rättvisare fördelningspolitik.

Sveriges ekonomi går just nu bättre än på länge och arbetslösheten sjunker, speciellt bland unga! Delvis tack vare flyktingmottagandet. De pengar som på olika sätt satsas där omsätts ju i Sverige och bidrar till att få fart på hjulen. Flyktingboenden och migrationsverket behöver personal, fler människor ger ökad handel, vilket skapar nya arbetstillfällen, osv.

 

Med dessa rader vill jag tacka alla medlemmar och våra förtroendevalda för support och engagemang i en ovanlig politiskt situation, i världen, Sverige, Dalarna och Mora. De socialdemokratiska värderingarna – frihet, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde – är viktigare att lyfta fram än på mycket länge!

Jag vill slutligen passa på att önska alla och envar ett riktigt

Gott Nytt År!

Lennart Sohlberg
ordförande