Författararkiv: Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora ställer om i Corona-tider

Det har otvivelaktigt blivit en ovanlig vår jämfört med hur en vår brukar se ut i Mora och i Sverige. Det är mycket som har behövts ställas om eller ställas in. Från en dag till en annan kommer nya råd eller nya regler som ändrar utgångspunkten för mycket. Vad effekten av dessa åtgärder kommer att bli går i nuläget inte att förutse. Vare sig det gäller arbetslöshet, förutsättningar för sjukvård eller skatteintäktsprognoser är allt väldigt svårbedömt i och med att vi befinner oss mitt uppe i utvecklingen av situationen. 

Vårt interna sätt att arbeta har även behövt ställas om till att istället för fysiska möten ha digitala möten. Distriktsårskongressen, som skulle hållits den 4 april, har flyttats till i höst. Firandet av första maj kommer bli på distans. Vi har bedömt att våra medlemsmöten inte kan genomföras som fysiska möten och därav har vi distansmöten för information och diskussion. Kort sagt är den utveckling som har tagit vid nu något som vi som socialdemokratisk förening i förväg inte har haft en uttänkt modell för att hantera i alla delar.

Men politiken och utvecklingen av politiken får inte stanna av. Den kommunala beslutsprocessen fortsätter såväl i kommunfullmäktige som i våra nämnder. Vi är i det läget att vi behöver fundera över vilka frågor vi vill driva och på vilket sätt i valrörelserna 2021 gällande kyrkovalet och inför de allmänna valen 2022. Politik är för det mesta ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Vi måste vara i kontakt med vår historia och ha en stark blick mot framtiden. Vi måste även ha kandidater som vill och kan ta de uppdrag som följer av kyrkoval och allmänna val. 

Corona-krisen har medfört att vår traditionella partiverksamhet med medlemsmöten som grund för formandet av vår politik har behövt begränsas vilket är djupt problematiskt. Vi kommer att fortsätta med videomöten under den tid krisen pågår. Vi kommer att även att skicka vanliga brev i större utsträckning än annars. Har du som medlem en idé som du vill att vi ska ta ställning till kan du alltid kontakta arbetarekommunens styrelse genom mail eller ringa mig. 

Magnus SundbergVi kommer att ta oss igenom detta och vi ska försöka inte bara hantera omedelbara kriser utan även utveckla oss som parti och vår politik. 

Magnus Sundberg, ordförande

Ny ordförande för Socialdemokraterna i Mora

Lennart Sohlberg (t.v.) överlämnar ordförandeklubban till Socialdemokraternas nya ordförande i Mora, Magnus Sundberg. Foto: Bigitta Sohlberg

Efter sju år som ordförande för socialdemokraterna i Mora väljer Lennart Sohlberg, som också är oppositionsråd i Mora, att lämna som ordförande i den lokala partiorganisationen.

Efterträdaren som valdes på årsmötet den 9 mars heter Magnus Sundberg.

Lennart Sohlberg lämnar ordförandeskapet för att bättre kunna fokusera på det kommunpolitiska uppdraget som oppositionsråd. Han blir dock kvar i styrelsen och han sitter tills vidare också kvar i Socialdemokraternas distriktsstyrelse och dess verkställande utskott.

– Det är med varm hand och i förvissning om att partiarbetet kommer att utvecklas på ett utmärkt sätt som jag nu lämnar över ordförandeklubban till Magnus, samtidigt som jag får bättre möjligheter att profilera partiets oppositionspolitik i Mora kommun, säger Lennart Sohlberg.

Magnus Sundberg är advokat till yrket och är för närvarande 2:e vice ordförande i För- och Grundskolenämnden. Han flyttade till Mora för två år sedan efter ett par år i Orsa. Dessförinnan har han bland annat varit aktiv i Socialdemokraterna i Haninge kommun.

– Det är ett viktigt uppdrag och jag är tacksam för att få förtroendet. Vi socialdemokrater behöver rekrytera fler medlemmar som kan vara med och utveckla politiken för ett bättre Mora, avslutar Magnus Sundberg.

Debatten om LOV inom hemtjänsten

För första gången på mycket länge en het ideologisk debatt i Moras kommunfullmäktige. Det handlade den här gången om den borgerliga majoritetens förslag (som också tyvärr blev beslutet) att införa möjligheten till privata utförare inom hemtjänsten inom ramen för Lagen om Valfrihetssystem, LOV.
Många och delvis långa inlägg blev det både från förespråkare och opposition. En ”inför”-intervju börjar ca 5 minuter in i sändningen och våra huvudinlägg i debatten hittar du från ca 1:23, samt 2:43 in i webb-TV-sändningen.