Om byggandet av nytt särskilt boende i Mora

På kommunstyrelsen den 10 mars beslutades att sätta igång upphandling och projektering av ett nytt särskilt boende med 32 platser för inflyttning i början av 2017. Detta kommer att ske i Mora kommuns egen regi.

Vi har inga svårigheter att också se behovet av ett nytt äldreboende. Lokaliseringen till det nya bostadsområdet norr om lasarettet, Noret norra, liksom den tänkta utformningen med byggnation i ett plan, har vi heller inget att invända emot.

Att däremot avstå möjligheten att ge Morastrand uppdraget att bygga, och därmed undvika att sätta igång ett bygge som kommunfullmäktige inte avsatt investeringsmedel till, det reserverade vi oss emot tillsammans med ledamöterna från V och MP.

Efter en ganska lång och bitvis hård debatt beslutades i enlighet med majoritetens förslag:

  1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja upphandling och projektering av ett nytt särskilt boende enligt förslag till programhandling alternativ III med placering i Noret Norra
  2. Utredning ska göras gällande ägandet av fastigheter utifrån ett koncernperspektiv.

Mot beslutet reserverade sig alltså alla tre S-ledamöterna, samt V- och MP-representanterna (totalt 5 av 11 KS-ledamöter), till förmån för följande yrkande:

  1. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att tillsätta en projektgrupp tillsammans med socialförvaltningen för genomförandet ett nytt särskilt boende enligt förslag till programhandling alternativ III med placering i Noret Norra.
  2. Kommunstyrelsen uppdrar till Morastrand AB att, under ledning av projektgruppen, projektera och upphandla byggnationen.
  3. I annat fall föreslås kommunfullmäktige besluta att, innan kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd, avsätta nödvändiga investeringsmedel för byggande av ett nytt äldreboende.

I en skriftlig reservation motiverade vi tre S-ledamöter vår reservation på följande sätt:

Behovet av ett nytt särskilt boende i Mora är otvetydigt. Valet av plats och byggnadens föreslagna utformning finns ingen anledning att ha synpunkter på. Tvärtom!

Däremot reserverar vi oss mot ofullständigheten i beslutsunderlaget, som inte relaterar förslaget till den av kommunfullmäktige beslutade planen för kommunkoncernens strategiska fastighetsförvaltning. Inte heller redovisas på vilket sätt kommunfullmäktige anses ha beslutat om den investering som kommunstyrelsen nu givit ingångsättningstillstånd för.

1. Beslutet att Mora kommun i egen regi ska bygga en bostadsfastighet sker i strid med den av fullmäktige fastlagda fastighetsstrategin och kräver följaktligen sanktion från KF för att avsteg ska få göras.
Majoritetens beslut bygger på förutsättningen att ett särskilt boende inte är att betrakta som en bostadsfastighet, vilket enligt vår uppfattning är felaktigt. Vore denna tolkning korrekt inställer sig dessutom omedelbart frågan varför alla andra kommunala äldre- och LSS-boenden ägs och förvaltas av Morastrand. Liksom varför vi, i enlighet med fastighetsstrategin, kunde ge Morastrand i uppdrag att bygga ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn.

2. Vi anser att det inte finns några av kommunfullmäktige anvisade investeringsmedel eller annat beslut i kommunfullmäktige att kommunen ska bygga ett äldreboende. Igångsättningsbeslutet saknar således ett primärt investeringsbeslut att koppla igångsättningsbeslutet till.
Investeringsbeslutet i kommunfullmäktige 2014-12-01 omfattade 55 miljoner i sk nettoinvesteringsbudget, men bland de objekt som ingår i dessa skattefinansierade 55 miljoner ingår INTE byggandet av ett äldreboende för 30+10 Mkr (2015, resp 2016) då denna investering klassades som externt (eller ”avgifts”-)finansierad, vilket inte är en självklar slutsats. Vi anser inte att en blockhyra från Socialnämnden är att betrakta som extern finansiering, även om en del av denna blockhyra finansieras med hyresintäkter från de boende.

Lennart Sohlberg (S)
Malin Norell (S)
Johan Morell (S)

 

Publicerat på 2015-03-11, i Kommunpolitik, Partiet. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: